FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 1332
minimi 1
keskiarvo 666.50
keskihajonta 384.660

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.