Display study description .

FSD2373 Opettajien ammattirooli, ammatti-identiteetti ja tiedonhankinta 2003-2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jokiniemi, Sinikka (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen laitos)

Keywords

ammatillinen koulutus, ammatillinen opettajuus, ammatillisen tiedon hankinta, ammatilliset oppilaitokset, ammatti-identiteetti, internet, opettajat, opettajuus, tiedonhankinta, työ

Abstract

Tutkimuksessa haastateltiin 20 ammatillisen oppilaitoksen opettajaa Jämsän seudun koulutuskeskuksesta. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään opettajien käsityksiään omasta roolistaan ja identiteetistään opettajana, opettajien kokemuksia tiedonhausta ja haetun tiedon käytöstä, soveltamisesta ja hyödyllisyydestä.

Jokaiselta haastatellulta kysyttiin ensin yleisiä kysymyksiä heidän työstään ja työtehtävistään. Seuraavaksi tiedusteltiin heidän suhdettaan tiedonhankkimiseen. Tutkittavilta kysyttiin mm. tiedonhankinnan roolista ja tärkeydestä, yksityiskohtaisia kysymyksiä viimeisimmästä tiedonhankintatapahtumastaan (sen tarve, tiedonhaun välineet ja tiedon hyödyllisyys/hyödyttömyys) ja lopuksi yleisiä kysymyksiä opettajuudesta ja opettajan ammattin vaatimuksista sekä siinä tapahtuneista muutoksista.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.