FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko samaa vai eri mieltä...

Eräs tärkeimpiä tavoitteita Suomessa tulisi olla rikkaiden ja köyhien välisen eron kaventaminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Voimakkaasti samaa mieltä 1 777
Samaa mieltä 2 521
En tiedä, sekä että 3 133
Eri mieltä 4 200
Voimakkaasti eri mieltä 5 76
SYSMISS 30
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1707
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.99
keskihajonta 1.185

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.