Penna-palvelun käyttöohjeet aineistonkeruuseen osallistuvalle

Palvelukuvaus

Penna on Tietoarkiston ylläpitämä kirjoitusaineistojen keruujärjestelmä. Palvelu tarjoaa aineistonkeruuseen osallistuvalle käyttöliittymän, jonka kautta oma kirjoitus on helppo lähettää osaksi tutkimusta.

Tietoarkisto huolehtii palvelun teknisestä toteuttamisesta ja kirjoitusten säilyttämisestä aineistonkeruun järjestävien tutkijoiden puolesta aineistonkeruun aikana. Aineistonkeruun päätyttyä Tietoarkisto huolehtii kirjoitusaineistojen arkistoinnista ja luovuttamisesta jatkokäyttöön Aila-palvelun kautta.

Osallistuminen aineistonkeruuseen

Palvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä henkilötietoja antamalla. Voit halutessasi lisätä nimimerkkisi tekstiin. Vältä oikeiden kokonimien käyttöä, kun kerrot muista yksityisistä henkilöistä.

Ennen kuin päätät osallistua tutkimukseen, lue aineistonkeruuta koskeva kuvaus huolellisesti. Kuvauksesta saat tietoa muun muassa tutkimuksen taustoista, tarkoituksesta ja aineistonkeruuseen lähetettävältä kirjoitukselta toivotusta sisällöstä ja näkökulmasta. Julkiset aineistonkeruut löydät Pennan etusivulta.

Osana aineistonkeruuta sinulta voidaan kysyä esimerkiksi ikää ja sukupuolta koskevia taustatietoja. Nämä tiedot liitetään osaksi kirjoitustasi. Varsinainen kirjoitus lähetetään kirjoittamalla se kirjoitusta varten varattuun erilliseen tekstikenttään. Mikäli kirjoitukselle on enimmäispituus, varmista että kirjoituksesi mahtuu tekstikenttään.

Kirjoitusta ei voi lähettää liitetiedostona eikä Pennassa ole välitallennustoimintoa. Varminta on, että kirjoitat tekstin tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. Word tai Notepad) ja kopioit valmiin tekstin Penna-palvelussa olevaan tekstikenttään. Huomaathan kuitenkin, että tekstinkäsittelyohjelmassa tekemäsi tyylimuotoilut (mm. lihavointi tai kursivointi) katoavat, kun kopioit kirjoittamasi tekstin Pennaan.

Kirjoituksia ei palauteta, eikä niistä ole mahdollista saada myöhemmin Pennasta tai Tietoarkistosta kopiota kirjoittajalle sähköisessä tai paperisessa muodossa. Mikäli haluat kopion kirjoituksesta omaan käyttöösi, säilytä alkuperäinen kirjoituksesi tekstitiedostona omalla tietokoneellasi.

Kun olet lähettänyt kirjoituksesi, saat yksilöllisen linkin, jonka avulla voit palata tarkastelemaan lähettämääsi lomaketta. Halutessasi, voit vielä tässä vaiheessa tehdä myös korjauksia jo lähettämääsi kirjoitukseen. Linkki toimii ainoastaan niin kauan kuin keruu on avoinna. Linkki on tarkoitettu vain sinun käyttöösi, älä jaa sitä muiden kanssa.

Huoltoikkuna

Pennan huoltoikkuna on torstaisin kello 7–10. Emme takaa Pennan käytettävyyttä tänä aikana. Pyrimme tekemään tarvittavat huoltotoimenpiteet huoltoikkunan aikana, emmekä ilmoita palvelukatkoista erikseen. Huoltoikkunan ulkopuolisesta huoltokatkosta pyrimme tiedottamaan vähintään viikkoa ennen palvelukatkoa.

Kirjoitusaineiston käyttöoikeudet

Lähettäessäsi kirjoituksen aineistonkeruuseen annat luvan kirjoituksesi käyttöön keruuseen liittyvässä tutkimuksessa.

Lisäksi voit antaa luvan siihen, että kirjoituksesi saa arkistoida Tietoarkistoon ja luovuttaa myöhempään jatkokäyttöön. Kirjoituksia voidaan tarvittaessa muokata tietosuojavaatimusten ja muiden laillisten vaatimusten täyttämiseksi.

Otteita kirjoituksista voidaan käyttää niitä käsittelevissä esityksissä ja julkaisuissa. Aineistonkeruuseen osallistumisesta tai kirjoitusten käytöstä ei makseta korvausta.

Muuta tietoa

Mikäli tietokoneesi on yhteiskäytössä tai käytät julkista (esimerkiksi kirjaston) tietokonetta, ja haluat varmistaa, että kukaan muu koneen käyttäjä ei pääse näkemään kirjoitustasi, tyhjennä selaimen sivuhistoria ja välimuisti. Jos olet kopioinut yksilöllisen linkkisi kopiointi-toiminnolla leikepöydälle yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, on linkki hyvä pyyhkiä pois. Tämä on mahdollista esimerkiksi kopioimalla toinen teksti leikepöydälle yksilöllisen linkin sijaan. Joissain tilanteissa Print Screen –napin painaminen ylikirjoittaa leikepöydän tiedot.

Käyttämäsi tietokoneen verkkotunnistetiedot tallentuvat hetkellisesti Tietoarkiston järjestelmään. Tiedot poistetaan automaattisesti. Kirjoitusaineistot suojataan Tietoarkiston normaalien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

Tuettuja selaimia ovat:

  • Chrome
  • Firefox
  • IE 9 ja uudemmat versiot
  • Opera
  • Safari (vain osittain)

Lisätietoja

Asiakaskäyttöliittymää koskevissa kysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä Tietoarkiston asiakaspalveluun.
sähköposti: asiakaspalvelu.fsd at uta.fi
puh. +358 40 190 1442

Mikäli haluat lisätietoa tutkimuksesta, johon olet osallistumassa, ole yhteydessä aineistoa kerääviin tutkijoihin. Tutkijoiden yhteystiedot löydät aineistonkeruuta koskevasta kuvauksesta.

Penna-projekti syksyllä 2016

Penna-sovellus kehitettiin syyslukukauden 2016 aikana tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden projektityönä. Ensimmäinen versio valmistui tammikuussa 2017.

Projektissa kehittäjinä toimivat Enna Raerinne, Valtteri Simola, Juho Sipola, Juho Torkkeli ja Timo Tuulio sekä projektipäällikköinä Jukka Ala-Fossi ja Sirkku Seitamäki. Tietoarkistolta projektiin osallistuivat Matti Heinonen ja Jarkko Päivärinta.


Penna instructions for study participants

About Penna

Penna is a data collection service designed for collecting textual data. The service is provided by the Finnish Social Science Data Archive (FSD). Penna facilitates data collection by providing a user interface that makes it easy for study participants to submit their texts to researchers.

FSD handles the technical implementation of the service and stores the participants’ texts for the researchers during data collection. After the data collection period, FSD archives the textual data and distributes the dataset for reuse on the Aila Data Service.

Participating in a study

Using Penna does not require registration or submitting personal data. If you would like to, you can add a pen name to your text. Avoid using real names, especially full names, when you refer to other individuals in your text.

Before deciding to participate in a study, please read the data collection description carefully. The description will inform you about e.g. the background and purpose of the study as well as what sort of content and perspective the researchers would hope to find in the texts. On Penna’s front page, you can find studies for which written texts are currently being collected.

As part of the data collection process, you may be asked to fill out some background information regarding e.g. your age or gender. This information will be attached to your submission. Write your submission in the dedicated text area. Please ensure that your text does not exceed the possible character limit.

It is not possible to attach your text as a separate file, and there is no ‘save’ functionality on Penna for resuming later. The most convenient way to participate is thus to write your text using a text editor, such as Word or Notepad, and to copy the finished text into Penna’s text area. Please note that any style changes (e.g. bold, underlined or italicised text) will disappear when you paste the text into Penna’s text area.

You will not get your text back, and it is not possible to receive a copy of the text from Penna or FSD later. If you wish to have a copy of your text for personal use, save the original text file on your computer.

When you submit your text, Penna will show you a unique link with which you can return to view your submission. In addition, you can still edit your submitted text – the link is functional until the end of the data collection period. Please do not share the link with other people, as it is only meant for your personal use.

Maintenance window

Penna’s maintenance window is scheduled on Thursdays during 7–10 am (EET/EEST). We are not able to guarantee functionality during the maintenance window. We aim to carry out all maintenance work during the maintenance window and do not post notices regarding service interruptions during this time. Should interruptions in service be expected outside the regular maintenance window, we aim to post a notice one week prior to the maintenance.

Permissions for use of your written data

When you submit your text via Penna’s user interface, you consent to the use of your text in the study for which the data are being collected.

You can also give your consent for archiving your text at the Finnish Social Science Data Archive and for distributing it for reuse along with other texts collected for the same study. Texts may be processed to protect confidentiality of participants and third persons and to fulfil other statutory requirements.

Excerpts of the texts may be used in presentations and publications on the research. No financial compensation will be paid for your participation in a study or for the use of your submitted text.

Other things to consider

If you use a shared or a public computer (e.g. in a library) and want to ensure that no one else can view your text, clear your browser’s cache and browsing history. If you have copied your unique link to the clipboard on a shared computer, it is a good idea to erase it. You can do this, for instance, by copying some other text to the clipboard. In some cases, pressing the Print Screen key overwrites the information on the clipboard.

Online identifiers provided by your computer will be saved in FSD’s systems temporarily. This information is automatically deleted. Your submitted text will be protected in accordance with the Data Archive’s normal data security practices.

Penna currently supports the following browsers:

  • Chrome
  • Firefox
  • IE version 9 and above
  • Opera
  • Safari (only partially)

Further information

With questions concerning Penna’s user interface, please contact FSD user services.
e-mail: asiakaspalvelu.fsd at uta.fi
tel. +358 40 190 1442

If you wish to receive further information on the study in which you are interested in participating, please contact the researchers collecting the data. You can find the researchers’ contact information in the data collection description.

Penna project in 2016

Computer science students at the University of Tampere developed Penna during autumn semester 2016 as a group project. Penna’s first version was ready for use in January 2017.

Developers in the project included Enna Raerinne, Valtteri Simola, Juho Sipola, Juho Torkkeli and Timo Tuulio as well as project managers Jukka Ala-Fossi and Sirkku Seitamäki. FSD personnel in the project included Matti Heinonen and Jarkko Päivärinta.