Sarjat

Yhteensä 71 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Näytä yhdellä sivulla sarjaa.
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 1051
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Diakoniabarometrit 8
ESS (European Social Survey) 14
EVA:n EU-asennetutkimukset 18
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 32
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 7
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 24
Eläkebarometrit 2
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 34
Energia-asenteet 10
Gallup Ecclesiastica 7
Hyvinvointitutkimukset 4
Hyvä vapaa-aika 2
ISSP (International Social Survey Programme) 31
Itä-Suomen nuorisopuntarit 6
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 32
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 24
Kandipalaute 8
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 9
Kaupunkipalvelututkimukset 12
Kehitysyhteistyötutkimukset 28
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 24
Kirkkomonitorit 5
Kirkosta eroamisen syyt 2
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 8
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 10
Koulun hyvinvointiprofiili 112
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 7
Kunnallisalan ilmapuntarit 43
Kunta-alan työolobarometrit 32
KuntaSuomi 2004 51
Lapsesta aikuiseksi 40
Lapsiuhritutkimukset 6
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 6
Lasten kuritusväkivalta 18
Lasten mediabarometrit 8
Liikuntatutkimukset 4
Maaseutubarometrit 28
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Nuorisobarometrit 46
Nuorisorikollisuuskyselyt 11
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 10
Opiskelijatutkimukset 5
Pelastuspalveluasenteet 8
Perhebarometrit 13
Poliisibarometrit 14
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Sosiaalibarometrit 37
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7