Näytetään 14 / 14

Näytä
Näytä

Näytetään 50 / 141

Näytä
Näytä

Näytetään 3 / 3

Näytä
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu
FSD2675 Kansanedustajien vaalirahoitus 2011
Mattila, Mikko & Sundberg, Jan (2012). Vaalirahoitus ja vaalirahakohu. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), 227-239. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-172-2.
Vaalikampanja
FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003
Borg, Sami & Moring, Tom (2005). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), 47-72. Helsinki: WSOY.
Vaalit ja demokratia Suomessa
FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003
Paloheimo, Heikki (2005). Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY.
Näytä

Näytetään 1 / 1

Näytä
Näytä