Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1242 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä,
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.

Näytä yhdellä sivulla aineistoa.
FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983 B Kvantitatiivinen 2002-12-06
FSD1149 Kunnallisalan ilmapuntari 1999: kunnanhallitusten puheenjohtajat B Kvantitatiivinen 2003-06-10
FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001 B Kvantitatiivinen 2006-06-12
FSD3134 Lapsibarometri 2016 A Kvantitatiivinen 2017-01-23
FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset B Kvantitatiivinen 2011-01-11
FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 B Kvantitatiivinen 2008-06-17
FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: pankit B Kvantitatiivinen 2010-03-05
FSD2993 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden työelämään sijoittuminen B Kvantitatiivinen 2015-04-29
FSD2934 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2006 B Kvantitatiivinen 2014-03-31
FSD3272 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: alaluokat 4-6 B Kvantitatiivinen 2018-06-19
FSD3122 Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen B Kvantitatiivinen 2017-06-14
FSD2730 Alkoholistien hoidon ja kuntoutuksen peruslähtökohtia 1987-1988 ja seuranta 2014 B Kvantitatiivinen 2012-09-12
FSD2878 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot B Kvantitatiivinen 2013-11-28
FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994 B Kvantitatiivinen 2012-08-15
FSD2866 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2013 B Kvantitatiivinen 2014-02-11
FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat B Kvantitatiivinen 2007-02-02
FSD2050 Poliisibarometri 2003 B Kvantitatiivinen 2005-09-08
FSD2268 Tutkimusaineistojen säilytys ja avoin saatavuus 2006 B Kvantitatiivinen 2007-08-29
FSD1121 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat B Kvantitatiivinen 2003-06-10
FSD2983 Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2009 C Kvantitatiivinen 2015-09-02
FSD1323 Hyvinvointi 2000 D Kvantitatiivinen 2004-06-24
FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: välittäjäorganisaatiot B Kvantitatiivinen 2010-02-11
FSD2930 Maaseutubarometri 2013: toimittajat B Kvantitatiivinen 2014-11-27
FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 A Kvantitatiivinen 2013-01-29
FSD2237 Kunnallisalan ilmapuntari 2006: kunnanjohtajat B Kvantitatiivinen 2007-03-13
FSD2114 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2005 C Kvantitatiivinen 2005-11-24
FSD1144 Seurakuntavaalit 1998 B Kvantitatiivinen 2002-01-30
FSD2719 Lasten mediabarometri 2011 A Kvantitatiivinen 2012-05-04
FSD2238 Kunnallisalan ilmapuntari 2006: kuntalaiset B Kvantitatiivinen 2007-03-14
FSD2919 Nuorisobarometri 2013 B Kvantitatiivinen 2014-03-28
FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 C Kvantitatiivinen 2004-07-23
FSD2555 Perhe, vanhemmuus ja lasten syrjäytymisriskit 2002 B Kvantitatiivinen 2010-11-30
FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat B Kvantitatiivinen 2005-09-16
FSD2178 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2000: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat B Kvantitatiivinen 2007-03-09
FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995 B Kvantitatiivinen 1999-12-28
FSD1190 Muuttuvat kunnat 1990 B Kvantitatiivinen 2004-10-15
FSD2893 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2006 B Kvantitatiivinen 2015-01-08
FSD2423 Koulun hyvinvointiprofiili 2008-2009: yläluokat 7-9 B Kvantitatiivinen 2009-06-18
FSD1024 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: yhdistetty aineisto B Kvantitatiivinen 2000-02-14
FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen B Kvantitatiivinen 2009-04-16
FSD2235 Kunnallisalan ilmapuntari 2005: kunnanjohtajat B Kvantitatiivinen 2007-01-26
FSD2614 Tietokonepelaaminen naisten arjessa 2008 B Kvantitatiivinen 2011-04-14
FSD3174 Kielibarometri 2016 B Kvantitatiivinen 2018-04-17
FSD2967 Pelastuspalveluasenteet 2007 B Kvantitatiivinen 2015-06-24
FSD2526 Nuorisobarometri kevät 1998 B Kvantitatiivinen 2010-07-01
FSD2732 Päihdeongelmaisten muutosvalmius ja hoidon jatkuvuus 2000 B Kvantitatiivinen 2012-06-04
FSD1181 Tiedebarometri 2001 B Kvantitatiivinen 2002-02-19
FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 B Kvantitatiivinen 2007-09-06
FSD2085 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2004 D Kvantitatiivinen 2010-08-20
FSD2840 Tampereen yliopiston Open Access -kysely 2012 B Kvantitatiivinen 2013-09-09