Study descriptions in Finnish

In total 1503 datasets.

Display the data catalogue in English.

You can filter the studies in the catalogue by availability status, data file language or type. Study descriptions can be sorted by ID number, title, availability, data type or publication date. Only one sorting criterion is allowed at a time. More information on availability and conditions.

Dataset availability:
(A) openly available for all users without registration,
(B) available for research, teaching and study,
(C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses),
(D) available only by permission from the data depositor/creator.

You can browse archived data, for example, by keyword, topic and series.

Type
FSD2461 Suomalaisten naisopiskelijoiden haastattelut 2008-2009 B Tooltip Kvalitatiivinen 2009-10-28
FSD2867 Suomalaisten historiatietoisuus 2010: haastattelut B Tooltip Kvalitatiivinen 2014-05-12
FSD2785 Kasvatuskumppanuus 2004-2006 C Tooltip Kvalitatiivinen 2013-02-11
FSD2437 Työuupumushaastattelut 2001 C Tooltip Kvalitatiivinen 2009-10-28
FSD2625 Suomalaisten käsityksiä Neuvostoliitosta, venäläisistä ja virolaisista 1989 B Tooltip Kvalitatiivinen 2011-06-14
FSD2194 Nuorten tyttöjen kännykän käyttö 2000-2002 B Tooltip Kvalitatiivinen 2006-09-19
FSD2739 Erovanhemmuuskirjoitukset 2011-2012 B Tooltip Kvalitatiivinen 2012-09-28
FSD2578 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien moniammatillisten ryhmien haastattelut 2001-2002 B Tooltip Kvalitatiivinen 2011-02-02
FSD2202 Lapsesta aikuiseksi: 20-vuotiaiden haastattelu 1980: tekstiaineisto D Tooltip Kvalitatiivinen 2007-10-05
FSD2306 Lapsesta aikuiseksi: 14-vuotiaiden vanhempien haastattelu 1974: tekstiaineisto D Tooltip Kvalitatiivinen 2008-10-09
FSD2883 Nuorten politiikka 2009: esseevastaukset B Tooltip Kvalitatiivinen 2013-11-25
FSD2198 Nuorten poikien kännykän käyttö 1999 B Tooltip Kvalitatiivinen 2006-08-23
FSD2204 Perhehaastattelut lasten kännykän käytöstä 1999 B Tooltip Kvalitatiivinen 2007-06-05
FSD2327 Jyväskylän Katulähetyksen haastattelut 2004-2006 C Tooltip Kvalitatiivinen 2008-04-28
FSD2692 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008 B Tooltip Kvalitatiivinen 2012-03-20
FSD2126 Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen C Tooltip Kvalitatiivinen 2006-06-16
FSD2759 Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 C Tooltip Kvalitatiivinen 2012-09-17
FSD2307 Lapsesta aikuiseksi: 14-vuotiaiden opettajan haastattelu 1974: tekstiaineisto D Tooltip Kvalitatiivinen 2008-06-11
FSD2957 Luontoharrastus ja yhdistystoiminta: havaintomuistiot 2006-2011 C Tooltip Kvalitatiivinen 2014-09-03
FSD2142 Kännyköiden tulo kouluun: opettajahaastattelut 1997-2000 B Tooltip Kvalitatiivinen 2006-05-08
FSD2963 Teatterikriitikoiden haastattelut 2004-2009 C Tooltip Kvalitatiivinen 2015-04-15
FSD2842 Eläkeläismiesten porukointi kaupunkiaukiolla 2011 C Tooltip Kvalitatiivinen 2013-09-11
FSD2843 Opiskelijoiden kokemuksia ja mielikuvia juomisesta 2009-2011 C Tooltip Kvalitatiivinen 2015-06-29
FSD2956 Luontoharrastus ja yhdistystoiminta: haastattelut 2002-2011 C Tooltip Kvalitatiivinen 2014-09-03
FSD2141 Ikääntyvät ja matkapuhelimet 1999 ja 2002 B Tooltip Kvalitatiivinen 2006-05-05
FSD2607 Tarinat pelosta ja pelottelusta työelämässä 2008-2009 C Tooltip Kvalitatiivinen 2011-02-22
FSD2308 Homoseksuaalisuus Suomessa 1940- ja 1960-luvuilla: osa-aineisto, kerätty 1994-1998 B Tooltip Kvalitatiivinen 2008-01-25
FSD2128 Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen C Tooltip Kvalitatiivinen 2006-06-16
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 B Tooltip Kvalitatiivinen 2009-07-08
FSD2398 Hoiva-alalla toimivien naisten yrittäjäelämäkerrat 2004-2005 B Tooltip Kvalitatiivinen 2009-03-03
FSD2715 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: työntekijöiden tiimipalaverit D Tooltip Kvalitatiivinen 2012-05-02
FSD2196 Perhehaastattelut lasten kännykän käytöstä 1997 B Tooltip Kvalitatiivinen 2008-09-02
FSD2551 Naiset ja sota 1987 - 1988 B Tooltip Kvalitatiivinen 2011-02-21
FSD2299 Työttömän arki Oulussa 1996: ryhmäkeskustelut B Tooltip Kvalitatiivinen 2008-02-25
FSD2144 Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa 1998 B Tooltip Kvalitatiivinen 2006-05-15
FSD2568 Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailu 2010 B Tooltip Kvalitatiivinen 2010-10-26
FSD2247 Pohjoismaiset perhehaastattelut 1996: englanninkieliset yhteenvedot B Tooltip Kvalitatiivinen 2007-02-21
FSD2381 Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille: haastattelut 2001-2002 B Tooltip Kvalitatiivinen 2009-03-19
FSD2221 Mielipiteitä alkoholista: osa-aineisto B Tooltip Kvalitatiivinen 2006-09-21
FSD2641 Työ yhteyskeskuksissa 2005 C Tooltip Kvalitatiivinen 2011-08-10
FSD2317 Ikääntyneen vanhemman kuolema 2002 C Tooltip Kvalitatiivinen 2008-04-07
FSD2845 Tampere Praksis: Ryhmäkeskustelut onnistumisen tarinoista sosiaalityössä 2012-2013 D Tooltip Kvalitatiivinen 2013-11-06
FSD2851 Henkilöstöpalveluyritysten työntekijöiden haastattelut 2013 C Tooltip Kvalitatiivinen 2015-01-05
FSD2920 Helsingin syyttäjänviraston historiikkihaastattelut 2013 C Tooltip Kvalitatiivinen 2014-03-28
FSD2576 Smash Asem, oikeusprosessit ja media 2008 C Tooltip Kvalitatiivinen 2011-12-02
FSD2780 Ensihoitajien haastattelut 2010 B Tooltip Kvalitatiivinen 2012-10-16
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006 B Tooltip Kvalitatiivinen 2010-06-09
FSD2926 Kulttuurienvälisyys ja julkinen tila Torontossa 2011-2013 B Tooltip Kvalitatiivinen 2015-01-05
FSD2781 Ulkoistettujen terveysasemien työntekijöiden ja viranhaltijoiden haastattelut 2008 B Tooltip Kvalitatiivinen 2012-09-10
FSD2139 Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat 2005: osa-aineisto B Tooltip Kvalitatiivinen 2006-05-22