Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1519 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä,
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.

FSD3431 ISSP 2019: eriarvoisuus V: Suomen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-04-02
FSD3416 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2020-03-25
FSD3413 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2019 A Tooltip Kvantitatiivinen 2020-02-14
FSD3398 Tiedebarometri 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-03-06
FSD3396 Perhebarometri 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-01-29
FSD3384 Rahapelikysely 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-02-24
FSD3382 European Values Study 2018-2019: Suomen ruotsinkielisten aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-02-06
FSD3379 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2020-03-25
FSD3365 Paikallisten organisaatioiden rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2020-05-04
FSD3362 Haastattelut digitaalisen tutkimuksen fasilitoinnista 2017 B Tooltip Kvalitatiivinen 2019-12-16
FSD3361 Noviisiopettajien äänenkäytön kokemukset 2019 B Tooltip Kvalitatiivinen 2020-05-19
FSD3359 Pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten nuorten aikuisten vapausmerkitykset 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2019-08-14
FSD3358 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-04-30
FSD3355 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2018 A Tooltip Kvantitatiivinen 2019-04-23
FSD3354 Ympäristökysymykset yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2020-05-05
FSD3351 Kostamus-työntekijöiden jälkeläisten haastatteluja 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2020-03-11
FSD3346 Näkemyksiä väkivallasta ja rikostiedon lähteet 2017 B Tooltip Kvalitatiivinen 2019-08-29
FSD3345 Tasa-arvobarometri 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-05-14
FSD3342 Vihapuheesta tuomitut Perussuomalaiset poliitikot: lehtiaineisto 2016-2017 C Tooltip Kvalitatiivinen 2019-07-16
FSD3341 Haastattelut ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja rahapelihaitoista 2016-2017 C Tooltip Kvalitatiivinen 2019-09-02
FSD3340 Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden toimeentuloselvitys 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-11-28
FSD3332 Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä olosuhdeselvitysten tekemisestä 2017 B Tooltip Kvalitatiivinen 2019-08-08
FSD3331 ISSP 2018: uskonto IV: Suomen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-04-02
FSD3330 EVAn arvo- ja asennetutkimus talvi 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-04-24
FSD3329 Tutkijoiden lukemisen käytännöt 2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-08-08
FSD3328 Suomenkielisten asenteet ruotsin kieleen ja ruotsinkielisiin 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-10-21
FSD3327 e2:n arvo- ja asennetutkimus 2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-10-21
FSD3326 Vakuudettoman kulutusluoton käyttö -kirjoitusaineisto 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2019-07-31
FSD3325 Eurooppalaisten ilmastopalveluiden käyttäjäkysely (EU-MACS) 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-09-03
FSD3322 Potilaiden kokemukset terveydenhuollon sähköisten palveluiden käytöstä 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-03-24
FSD3321 Töissä ja köyhä -kirjoitusaineisto 2015 B Tooltip Kvalitatiivinen 2019-08-14
FSD3320 Odotukset ja kokemukset sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotosta: esimiehet ja johtajat 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-03-12
FSD3319 Odotukset ja kokemukset sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotosta: terveysammattilaiset 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-03-12
FSD3318 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2019-02-13
FSD3317 Nuorisojärjestötoimijoiden ryhmähaastattelut 2015 C Tooltip Kvalitatiivinen 2019-06-24
FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-06-26
FSD3315 Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat 2008-2013 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-03-19
FSD3314 Juomatapatutkimus: raittiuskerrat 2016 D Tooltip Kvantitatiivinen 2019-01-25
FSD3313 Juomatapatutkimus: käyttökerrat 2016 D Tooltip Kvantitatiivinen 2019-01-25
FSD3312 Tampere Praksis: Sosiaalityön lähijohtajien ajatuksia lähijohtamisesta, työhyvinvoinnista ja muutosjohtamisesta 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2019-06-03
FSD3311 Lasten satuja Suomesta ja ulkomailta 2000-2013 B Tooltip Kvalitatiivinen 2019-10-16
FSD3310 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-06-24
FSD3309 Nuori tutkija asiantuntijana -kirjoitusaineisto 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2020-01-08
FSD3308 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-02-06
FSD3307 Lapsibarometri 2018 A Tooltip Kvantitatiivinen 2020-03-02
FSD3306 Saarijärven reitin tila ja muutokset: asukaskysely 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-02-10
FSD3305 EVAn arvo- ja asennetutkimus syksy 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2018-12-20
FSD3304 EduMAP: Aikuiskoulutussektorin päättäjien ja koulutushenkilöstön haastatteluja nuorten aikuisten syrjäytymisestä 2017-2018: Yhdistynyt kuningaskunta C Tooltip Kvalitatiivinen 2018-12-20
FSD3303 EduMAP: Aikuiskoulutussektorin päättäjien ja koulutushenkilöstön haastatteluja nuorten aikuisten syrjäytymisestä 2017: Turkki C Tooltip Kvalitatiivinen 2019-04-26
FSD3302 EduMAP: Aikuiskoulutussektorin päättäjien ja koulutushenkilöstön haastatteluja nuorten aikuisten syrjäytymisestä 2017: Espanja C Tooltip Kvalitatiivinen 2019-04-05