Display study description .

FSD3355 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2018

The dataset is (A) openly available for all users without registration.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Työ- ja elinkeinoministeriö. Työelämä- ja markkinaosasto

Keywords

EU-hankintailmoitus, HILMA, hankinta, hankintailmoitus, hankintailmoitusjärjestelmä, hankintojen ilmoitustilastot, ilmoitukset (tiedonannot), julkiset hankinnat, kansallinen hankintailmoitus, laki julkisista hankinnoista, laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Abstract

Aineisto sisältää tietoja HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) vuonna 2018 julkaistuista ilmoituksista. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Aineisto on koottu julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden laatimista ja HILMAssa julkaistuista hankintailmoituksista. Aineisto sisältää tiedot hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana ovat tiedot hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen cpv-koodeista (nimikkeistö) sekä ilmoitustyypistä riippuen hankintojen ennakoidusta arvosta tai toteutuneesta arvosta.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.