FSD3332 Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä olosuhdeselvitysten tekemisestä 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Huitula, Eeva (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

huoltajuuskiistat, lastenvalvojat, olosuhteet, selvitys, sosiaalitoimistot, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, työmenetelmät, viranomaistehtävät, viranomaisyhteistyö

Abstract

Aineistoon haastatellut sosiaalitoimen työntekijät kertovat, kuinka käräjäoikeuden tilaamat olosuhdeselvitykset käytännössä tehdään. Olosuhdeselvitysten tarkoitus on tukea käräjäoikeuden päätöksentekoa, kun vanhemmat eivät eron jälkeen saavuta yhteisymmärrystä huolto- ja tapaamissopimusasioissa. Tutkimusalueena olivat yli 12 000 asukkaan kunnat ja kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaalla. Aineisto sisältää kahdeksan yksilöhaastattelua.

Haastatteluissa sosiaalityöntekijät avaavat työnsä sisältöä olosuhdeselvityksiin liittyen. Haastatellut kertovat määräaikojen toteutumisesta sekä listaavat tahot, jotka tekevät selvityspyyntöjä. Heiltä kysytään esimerkiksi, kuinka monta selvitystä kyseisessä kunnassa tehdään vuosittain, monestiko vanhemmat ja lapset tavataan, millaisia työskentelymenetelmiä käytetään sekä nähdäänkö olosuhdeselvitysten teko osana lastensuojelutyötä. Haastatellut arvioivat myös eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön laatua ja merkitystä sekä sitä, kuinka kuormittavaa olosuhdeselvitysten teko on ja miten se sopii osaksi sosiaalityön toimenkuvaa.

Kaikki haastatellut työskentelevät Pohjois-Pohjanmaalla, tutkimuksessa ei ole kerätty muita taustatietoja.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.