Näytä aineistokuvailu.

FSD3294 NEET-nuorten ja työntekijöiden haastattelut ammatillisiin opintoihin valmentavassa koulutushankkeessa 2013

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Määttä, Mirja (Itä-Suomen yliopisto)

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatinvalinnanohjaus, kehittämisprojektit, koulutuskuntayhtymät, moniammatillisuus, nuoret, ohjaava koulutus, työttömyys, työvoimapalvelut

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutushanketta 17-24 -vuotiaiden NEET-nuorten (Youth not in employment, education or training) sekä hankkeen työntekijöiden näkökulmasta. Haastatteluilla selvitettiin nuorten kokemuksia koulutuksesta ja ohjauksesta sekä työntekijöiden mielipiteitä nuorille tarjottavista siirtymävaiheen palveluista yleisemmin. Aineistoon on haastateltu 18 nuorta sekä viisi hankkeen työntekijää. Aineisto on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtorihanketta SA 252120.

Nuorten haastattelut käsittelevät muun muassa opiskelukokemuksia avoimessa ammattiopistossa, vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen sisältöön ja toteutukseen sekä nuorten tavoitteita elämässä. Nuoret voivat myös antaa palautetta käytännön järjestelyistä sekä siitä, onko hankkeen tarjoamiin palveluihin osallistumisesta ollut heille hyötyä. Ammattilaisten haastatteluissa avataan ilman opiskelu- ja työpaikkaa jääneille nuorille suunnattuja yhteiskunnallisia palveluita, koulutusmahdollisuuksia, moniammatillisuutta, eri tahojen yhteistyötä sekä koulutushankkeen vaikutuksia nuorten elämään. Hankkeen työntekijät kertovat esimerkiksi millaisia palvelupolkuja pitkin nuoret ohjautuvat hankkeen palveluiden piiriin ja mitkä ovat hankkeen tavoitteet. Nuorten ja ammattilaisten haastattelut toteutettiin eri haastattelurungoilla.

Aineiston taustatietoina ovat haastatteluaika ja -paikka, haastateltavien ikä sekä sukupuoli. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.