Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3293 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja alaikäisille turvapaikanhakijoille 2015-2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Kalfayan, Aline (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Grönholm, Pauliina (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Asiasanat

itseilmaisu, julkisuus, mediakasvatus, medialukutaito, monilukutaito, nuoret, omaehtoisuus, osallistuminen, toimijuus, turvapaikanhakijat, valokuvailmaisu, valokuvat, valokuvaus, voimaantuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Koneen säätiön rahoittamaa Nuoret estradille -hanketta. Tutkijat järjestivät maahan yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijapojille valokuvaustyöpajan heidän asuntolassaan eteläsuomalaisessa kaupungissa.

Työpajat sisälsivät toiminnallisia harjoituksia, kuten tekniikkaan orientoitumista, sisällöllisiä tehtäviä ja yhteistoiminnallisia tehtäviä. Nuoret kuvasivat omaa arkeaan työpajatapaamisten välillä. Aineisto sisältää kolme havaintopäiväkirjaa ja kuusi nuorten haastattelua.

Nuorilta kysyttiin heidän median ja medialaitteiden käytöstään, ovatko he ottaneet kuvia aikaisemmin ja mitä he pitivät työpajan tehtävistä. Heitä pyydettiin kertomaan, mitkä kuvaustehtävät olivat mieluisia ja mitkä hankalia ja miksi. Nuoret myös kertoivat, mitä he olivat oppineet valokuvaustyöpajan aikana. Nuorilta kysyttiin myös siitä, ovatko he saaneet vaikuttaa työpajan sisältöön ja osallistua päätöksentekoon. Haastatteluissa puhuttiin myös oman mielipiteen kertomisesta ryhmässä. Lopuksi nuorilta kysyttiin, onko kuvaaminen muuttanut heidän käsityksiään tulevaisuudesta.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa