Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3269 Tampereen yliopistosta 2016 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Berg, Leena (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)
  • Kurlin, Ari (Tampereen yliopisto. Työelämäpalvelut)
  • Markkola, Mikko (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Luonnontieteiden tiedekunta)
  • Tuomela, Jukka (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)

Keywords

Tampere, akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulutetut, tutkinnon suorittaneet, työelämävalmiudet, työelämäyhteydet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistosta vuonna 2016 valmistuneiden maisterien ja lääketieteen lisensiaattien työllistymistä. Kysely keskittyy kolmeen aihealueeseen, jotka ovat työtilanne ja työhistoria, työllistymiseen vaikuttaneet tekijät sekä tyytyväisyys työtilanteeseen ja tutkintoon.

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kysyttiin muun muassa nykyisestä sekä opintojen aikaisesta työtilanteesta. Toisessa osiossa kysyttiin, mitä hakukanavia vastaaja on käyttänyt nykyisen työpaikkansa saamiseksi sekä vastaajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon erilaiset tekijät, kuten tutkinnon opintoyhdistelmä, ovat vaikuttaneet myönteisesti työpaikan saamiseen. Myös syitä työllistymisvaikeuksiin pyydettiin arvioimaan.

Kolmannessa osiossa tiedusteltiin vastaajan tyytyväisyyttä nykyiseen työhön suhteessa omaan tutkintoon sekä omiin tavoitteisiin. Lisäksi Tampereen yliopiston tarjoamaa opetustarjontaa pyydettiin arvioimaan. Opetustarjonnan mahdollistamia työelämävalmiuksia pyydettiin lisäksi arvioimaan, sekä näiden valmiuksien merkitystä nykyisessä työssä. Kyselyn lopussa tiedusteltiin, että opiskeleeko vastaaja tällä hetkellä tai aikooko vielä joskus opiskella sekä onko vastaaja suorittanut aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Aineiston taustamuuttujia ovat koulutusala, tutkinto, tieteenalayksikkö, aloitusvuosi, sukupuoli, lääni sekä edellinen tutkinto.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.