Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3267 SOS-kriisikeskuksen asiakkaiden haastattelut 2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Laukkanen, Sanna (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

avustustoiminta, elämänmuutokset, henkinen pahoinvointi, henkinen tuki, keskusteluapu, kriisikeskukset, kriisit, selviytyminen, toimijuus, tukeminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kuuden SOS-kriisikeskuksessa asioineen aikuisen kerronnallisista teemahaastatteluista. Haastatteluilla kartoitettiin haastateltavien selviytymisprosessia vaikeassa elämäntilanteessa sekä SOS-kriisikeskuksen roolia selviytymisessä. Haastateltavien asiakkuus kriisikeskuksessa oli päättynyt 4-6 kuukautta ennen haastattelua. Asiakkuuden syynä oli useimmin avioero tai parisuhteen päättyminen, ja lisäksi elämäntilanteet olivat olleet monilla tavoin kuormittavia jo pidemmän aikaa. Yksi haastateltavista oli mies ja viisi naisia, ja iältään haastateltavat olivat 32-50-vuotiaita.

Haastateltavat kertoivat, mikä heidät oli saanut tulemaan asiakkaiksi kriisikeskukseen, minkälainen heidän elämäntilanteensa oli silloin ja millaista apua he saivat kriisikeskukselta. Haastateltavat kertoivat tapaamisista kriisikeskuksen työntekijöiden kanssa sekä siitä, miten he olivat päässeet eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa.

Taustatietoina aineistossa on päivämäärä, haastateltavan ikä, sukupuoli sekä haastattelupaikka.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa