FSD3265 Kirkon tilastoinnin kehittämiskysely 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Salminen, Veli-Matti (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Salomäki, Hanna (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Ketola, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)

Keywords

evankelis-luterilainen kirkko, kehittäminen, kirkko (instituutio), kirkon työntekijät, käyttö, tilastointi

Abstract

Tutkimus käsitteli tilastointia kirkossa sekä kirkon jäsenistöä ja toimintaa koskevien tilastotietojen käytettävyyttä ja saatavuutta seurakuntien työssä. Vastaajilta kysyttiin, miten he osallistuvat tilastotietojen keruuseen seurakunnassa ja mistä he etsivät tietoa seurakuntien toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi esitettiin kirkon tilastoja koskevia väittämiä.

Tämän jälkeen kysyttiin, mihin kirkon tilastotietoja käytettiin ja pyydettiin nimeämään kolme vastaajan työn kannalta keskeisintä tilastotietoa. Seuraavaksi kysyttiin, millaisia tilastotietojen analyysejä vastaajat tarvitsevat työnsä tueksi. Kysyttiin myös, ovatko mahdolliset seurakuntaliitokset vaikuttaneet tilastotietojen keräämiseen ja tilastokyselyihin vastaamiseen.

Taustamuuttujina olivat ammattiryhmä, työala, seurakunnan koko, hiippakunta, ikäluokka, työskentelyaika kirkon palveluksessa, esimiesasema ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.