Näytä aineistokuvailu.

FSD3241 Sukupuolen merkitys perusopetuksessa 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Niemelä, Kaisa (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

koulut, opettajat, opetus, peruskoulu, perusopetus, sukupuoli-identiteetti, sukupuolierot, sukupuolikasvatus, sukupuolineutraalius, sukupuoliroolit

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä opetustyössä.

Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan vapaita tekstejä annetusta aiheesta. Osallistujille annettiin myös apukysymyksiä. Apukysymyksissä kysyttiin esimerkiksi sitä, miten sukupuoli vastaajan mielestä näkyy kouluarjessa ja tuottaako sukupuoli eriarvoisuutta koulussa. Lisäksi ohjeistettiin pohtimaan sitä, edistääkö vastaaja jollakin tavalla itse sukupuolista tasa-arvoa opetustyössään, tai kokeeko hän ylipäätään tarpeelliseksi huomioida tai pohtia sukupuolen merkitystä omassa opetuksessaan. Yhdessä apukysymyksessä pyydettiin myös kertomaan omista näkemyksistään liittyen feminismiin.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, toimiiko luokanopettajana vai aineenopettajana.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.