FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017

The dataset is (A) openly available for all users without registration.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Työ- ja elinkeinoministeriö. Työelämä- ja markkinaosasto

Keywords

EU-hankintailmoitus, HILMA, hankinta, hankintailmoitus, hankintailmoitusjärjestelmä, hankintojen ilmoitustilastot, ilmoitukset, julkiset hankinnat, kansallinen hankintailmoitus, laki julkisista hankinnoista, laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Abstract

Aineisto sisältää tietoja HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) vuonna 2017 julkaistuista ilmoituksista. Aineisto on koottu julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden laatimista ja HILMAssa julkaistuista hankintailmoituksista. Aineisto sisältää tiedot hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana ovat tiedot hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen cpv-koodeista (nimikkeistö) sekä ilmoitustyypistä riippuen hankintojen ennakoidusta arvosta tai toteutuneesta arvosta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.