Näytä aineistokuvailu.

FSD3236 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2010-2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
  • Tampereen vapaa-ajattelijat ry

Asiasanat

ateismi, evankelis-luterilainen kirkko, kirkko, kirkkoon kuulumattomat, kirkollisvero, kirkosta eroaminen, uskonnot, valtionkirkko

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittää 1005 henkilön otoksen Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta eronneiden henkilöiden eroilmoitusten yhteydessä mainitsemista eroamisen syistä. Eroilmoitukset on jätetty eroakirkosta.fi-verkkopalvelun kautta.

Eroakirkosta.fi-palvelussa voi eroilmoituksen jättämisen jälkeen vapaaehtoisesti kertoa myös erosyyn. Eron syytä kysytään lomakkeessa sen jälkeen, kun eroilmoitus on jo lähetetty.

Taustatietona on mainittu ikä ja sukupuoli.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa