Display study description .

FSD3203 Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot 2016

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampere Praksis

Keywords

huostaanotto, lapsen etu, lapset, lastensuojelu, läheiset, perhe, perhesuhteet, perhetyö, sijaishuolto, sijoitetut lapset, sosiaaliset verkostot, sosiaalityö

Abstract

Aineistossa on haastateltu erään kunnan sosiaaliasemalta neljä sosiaalityöntekijää, jotka työskentelevät huostaanotettujen sijaishuollossa olevien lasten parissa. Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin kuvailemaan 2-3 asiakastapausta ja niiden etenemistä. Näiden pohjalta haastatteluissa pohdittiin sijaishuollossa olevien lasten läheisverkostojen merkitystä. Tapauksia kertyi yhteensä yhdeksän.

Keskeisiä teemoja haastatteluissa olivat muun muassa lapsen läheisverkostot, lastensuojeluprosessin eteneminen, erilaiset läheisverkostoa koskevat tilanteet sekä sosiaalityöntekijän toiminta ja ratkaisut silloin, kun sijoitetun lapsen läheissuhteet ovat olleet säätelyn tarpeessa. Lopuksi, ellei haastattelusta tullut muutoin ilmi, tutkija tiedusteli, mitä haasteita sosiaalityöntekijät näkevät läheisverkoston kanssa työskentelyssä sekä mitä voimavaroja läheisverkosto tuo lapsen elämään.

Taustatietoja ovat haastateltavan sukupuoli ja ammatti sekä haastattelupäivämäärä. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.