Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3191 Julkisen alan työhyvinvointi 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pekka, Toni (Keva)
  • Perhoniemi, Riku (Keva)

Asiasanat

esimiestyö, kirkon työntekijät, kunta-ala, työhyvinvointi, työkyky, työn kuormittavuus, työolot, työprosessit, työyhteisöt, työympäristö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin kunta-alan ja kirkon henkilöstön kokemuksia työoloista ja työhyvinvoinnista. Kohderyhmänä oli kunnallisen eläkelain mukaan vakuutetut henkilöasiakkaat sekä seurakuntien, seurakuntayhtymien, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen virka- ja työsuhteiset työntekijät, jotka on vakuutettu evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain perusteella.

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin väitteisiin. Kysymysten aihe-alueita olivat esimiestyö, työyhteisöjen toimivuus, työn kuormittavuus, työprosessit ja töiden sujuvuus. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä osaamisen kehittämisestä ja kehittämismyönteisyydestä. Edelleen kysyttiin työkyvystä ja työssä jatkamisen tukemisesta, koetusta väkivallasta ja epäasiallisesta kohtelusta. Kyselyn lopussa aihe-alueina olivat työhyvinvointi ja työn ilo.

Taustamuuttujina on ammattiasema, työsuhteen laatu, sukupuoli, ikäryhmä ja ammattiala.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa