Display study description .

FSD3187 Kehitysyhteistyötutkimus 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus
  • Ulkoasiainministeriö

Keywords

avustustoiminta, hyvinvointi, kansainvälinen yhteistyö, katastrofiapu, kehitysmaat, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö, kestävä kehitys, köyhyys, määrärahat, pakolaiset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Ulkoasiainministeriön toimeksiannosta. Kysely on jatkoa vuodesta 2002 toteutetuille tutkimuksille.

Kysymykset käsittelivät laajasti kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa. Niillä kartoitettiin mm. kehitysyhteistyön kohdentumista ja tuloksia, kehitysyhteistyön määrärahoja sekä kehitysyhteistyöstä saatavaa tietoa ja omaa osallistumista kehitysyhteistyöhön. Osa kysymyksistä on ollut mukana vuosien ajan samanmuotoisina, jolloin mielipiteiden muutosta voidaan seurata.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, talouden tyyppi, internetin käyttö, työelämään osallistuminen, ammatti, koulutus, siviilisääty, perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema ja koulutus, perheen tuloluokka, asunnon tyyppi sekä aluemuuttujia.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.