Display study description .

FSD3180 Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä 2016

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jauhiainen, Iida (Helsingin yliopisto. Sosiaalityö)

Keywords

biseksuaalit, elämänmuutokset, eroaminen, homoseksuaalit, lapsen huolto, lapset, lesbot, parisuhteet, perheensisäinen adoptio, perheet, rekisteröity parisuhde, sateenkaariperheet, seksuaalivähemmistöt, vanhemmuus

Abstract

Aineisto kattaa seitsemän sateenkaariperheen äidin haastattelut, jotka käsittelevät kokemuksia parisuhteen päättymisestä. Haastatteluiden teemat liittyvät parisuhteen päättymisen tuomiin muutoksiin lasten elämäntilanteeseen sekä haastateltavan omaan vanhemmuuteen.

Haastateltavat kertovat muun muassa siitä, millaista arki oli parisuhteessa, miten ero tapahtui ja miten se vaikutti arjen käytäntöihin. Lapsien osalta haastateltavat kertovat huoltajuusjärjestelyistä sekä siitä, miten he ajattelevat lasten kokeneen eron. Myös esimerkiksi äitiyslakiin otetaan kantaa.

Taustamuuttujia haastatteluissa ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan sukupuoli sekä haastateltavan asuinpaikka. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.