Näytä aineistokuvailu.

FSD3180 Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä 2016

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jauhiainen, Iida (Helsingin yliopisto. Sosiaalityö)

Asiasanat

biseksuaalit, elämänmuutokset, eroaminen, homoseksuaalit, lapsen huolto, lapset, lesbot, parisuhteet, perheensisäinen adoptio, perheet, rekisteröity parisuhde, sateenkaariperheet, seksuaalivähemmistöt, vanhemmuus

Sisällön kuvaus

Aineisto kattaa seitsemän sateenkaariperheen äidin haastattelut, jotka käsittelevät kokemuksia parisuhteen päättymisestä. Haastatteluiden teemat liittyvät parisuhteen päättymisen tuomiin muutoksiin lasten elämäntilanteeseen sekä haastateltavan omaan vanhemmuuteen.

Haastateltavat kertovat muun muassa siitä, millaista arki oli parisuhteessa, miten ero tapahtui ja miten se vaikutti arjen käytäntöihin. Lapsien osalta haastateltavat kertovat huoltajuusjärjestelyistä sekä siitä, miten he ajattelevat lasten kokeneen eron. Myös esimerkiksi äitiyslakiin otetaan kantaa.

Taustamuuttujia haastatteluissa ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan sukupuoli sekä haastateltavan asuinpaikka. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.