Display study description .

FSD3169 Tampere Praksis: Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan työparityö perhepalveluissa 2016

Authors

  • Tampere Praksis

Keywords

ehkäisevä sosiaalityö, julkiset palvelut, lapset, lapsiperheet, lastensuojelu, organisaatiomuutokset, parityöskentely, perhetyö, sosiaalihuolto, sosiaaliohjaajat, sosiaalipalvelut, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, tiimityö

Abstract

Aineistossa on haastateltu Tampereen kaupungilla perhepalveluissa työpareina työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Haastattelut toteutettiin työpareittain. Sosiaalityöntekijät ja ohjaajat olivat työskennelleet yhdessä aineistonkeruuhetkellä vajaan vuoden. Aineisto on kerätty osana laajempaa Tampere Praksis –tutkimusyhteistyötä.

Kysymykset käsittelevät vuonna 2015 tapahtunutta sosiaalihuoltolain uudistuksesta johtuvaa organisaatiomuutosta, työparin yhteistyötä, asiantuntijuutta sekä erilaisia mahdollisuuksia ja kehityskohtia, joita uusi työmuoto on luonut. Haastateltavat kertovat sosiaalityöntekijä-sosiaalityöntekijä-mallin ja sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja-mallin välisistä eroista ja siitä, miten kummankin työntekijän omaa asiantuntijuutta voidaan hyödyntää palvelutarpeen selvityksissä. Työparit arvioivat myös, millä tavalla sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan roolit ja työnjako näkyvät työssä. Haastateltavilta kysyttiin, millaisia esteitä ja edistäviä tekijöitä heidän mielestään työparityöskentelyssä on.

Haastateltavilta ei kerätty taustatietoja.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.