FSD3163 Suomalaisten oikeustaju: tuomarit 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kääriäinen, Juha (Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti)

Keywords

oikeus, oikeustaju, oikeusturva, rangaistukset, rikoksentekijät, rikollisuus, seuraamukset, tuomarit (oikeus), tuomioistuimet

Abstract

Tutkimuksessa käräjäoikeustuomareita pyydettiin määräämään erityyppisistä rikoksista vallitsevan oikeuskäytännön mukainen tuomio. Vastaajille kuvailtiin seitsemän erilaista rikostapausta ja kysyttiin, millaisen rangaistuksen he määräisivät kustakin tapauksesta.

Kyselyä varten muodostetut rikostapaukset kuvaavat seuraavan kaltaisia tapahtumia: 1. Väkivalta julkisella paikalla (törkeä pahoinpitely), 2. Sukupuoliyhteys lapsen kanssa (lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö), 3. Sukupuoliyhteys nukkuvan kanssa ja pakottamalla (raiskaus), 4. Väkivalta lähisuhteessa (pahoinpitely), 5. Huumausaineen maahantuonti ja myynti (törkeä huumausainerikos), 6. Verojen vilpillinen välttäminen (törkeä veropetos) ja 7. Auton kuljettaminen päihtyneenä (törkeä rattijuopumus).

Taustamuuttujana aineistossa on vastaajan sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.