Display study description .

FSD3128 Aalto-yliopiston opettajien näkemyksiä yrittäjyydestä 2012

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kolhinen, Johanna (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)

Keywords

opettajat, organisaatiomuutokset, teknilliset korkeakoulut, tutkimus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yliopiston tehtävät, yliopistot, yrittäjyys, yritysyhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin Aalto-yliopiston opettajien käsityksiä yrittäjyydestä ja yrittäjämäisyydestä. Haastatteluissa keskusteltiin muun muassa Aalto-yliopiston organisaatiomuutoksesta, yliopiston tehtävistä sekä opettajien omasta suhteesta yrittäjyyteen.

Haastateltavilta kysyttiin, miten tuttuja erilaiset yrityshautomot ja muut yrittäjyyteen rohkaisevat uudistukset, kuten startup-toiminta, heille ovat. Osallistujilta tiedusteltiin heidän mielipidettään liittyen Aalto-yliopiston muutokseen ja siihen, miten kehitys on vaikuttanut opetukseen ja heidän työtehtäviinsä. Heiltä kysyttiin myös sitä, miten yrittäjyys on muutoksessa näkynyt ja onko yrittäjämäisen toiminnan sovittaminen yhteen opetuksen ja tutkimuksen kanssa helppoa vai ongelmallista. Haastatteluissa kysyttiin myös, mikä on yritysyhteistyön rooli yliopistossa.

Haastatteluissa ruodittiin myös yliopiston kolmatta tehtävää ja haastateltavien käsityksiä liittyen esimerkiksi tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lopuksi pohdittiin, millainen on yrittäjämäinen ihminen, ja voiko organisaatio olla yrittäjämäinen.

Taustatietoina haastatteluissa ovat haastateltavien sukupuoli, ammatti ja ala, jota he edustavat.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.