Näytä aineistokuvailu.

FSD3125 Minun yliopistoni 2025 -kirjoituskilpailu 2014-2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto)
  • Hietaniemi-Virtanen, Niina (Tampereen yliopisto)
  • Mäkelä, Maria (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

innovaatiot, kehittäminen, kirjoituskilpailut, korkeakoululaitos, opiskelu, strategiat, tulevaisuudenodotukset, tulevaisuus, yliopistot

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Tampereen yliopiston järjestämään "Minun yliopistoni 2025" -kirjoituskilpailuun lähetetyistä teksteistä. Kirjoituskilpailun kohderyhmä oli koko yliopistoyhteisö, mukaan lukien henkilökunta, opiskelijat ja alumnit. Kirjoitukset kerättiin uudistuvan Tampereen yliopiston strategiatyön tueksi. Kilpailu julkistettiin yliopiston intranetissä sekä yliopiston verkkosivuilla.

Kirjoitusten tyyli ja pituus vaihtelevat paljon. Osa kirjoituksista oli esimerkiksi juonellisia tarinoita ja osa fiktiivistä proosaa. Kirjoituksista osa sisälsi myös konkreettisia ideoita yliopiston kehittämiseksi. Kirjoituskilpailun tuomaristo kuvasi kirjoituksia seuraavasti: "Kutsu kuvittelemaan vapautti opiskelijat ja henkilökunnan visioimaan villejä oppimisympäristöjä ja -sisältöjä, kapinoita ja maailmanloppuja, tutkimustiedon vallankumouksellista sosialisoimista sekä virtuaalista kansainvälisyyttä, jota eivät kieli ja ruumis enää rajoita."

Arkistoitavaksi toimitetuista kirjoituksista suurin osa on kirjoitettu suomeksi, kaksi englanniksi ja yhdessä on käytetty sekä suomea että englantia.

Aineisto ei sisällä kirjoittajien taustatietoja.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.