Display study description .

FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

HOPS, kansainvälistyminen, korkeakouluopiskelu, ohjaus, opiskelijat, opiskelu, opiskeluympäristö, toimeentulo, tutorointi, yliopistot

Abstract

Tampereen yliopiston toisen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä kerätään tietoa ensimmäisen vuoden opiskelukokemuksista ja kiinnittymisestä opintoihin ja yliopistoon. Vuoden 2015 kysely keskittyi edellä mainittujen lisäksi henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin, opiskelijatuutorointiin, maisterivaiheen opintoihin sekä kansainvälistymiseen osana opintoja.

Kysely aloitettiin arvioimalla erilaisten väittämien paikkansapitävyyttä, kuten ”Opiskelu yliopistossa on vastannut odotuksiani”. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin yliopiston järjestämistä orientoivista opinnoista ja kuinka hyödyllisinä niitä pidettiin. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan myös muita oman yksikön järjestämiä tapahtumia ja tutkinto-ohjelman tiedotusta.

Seuraavaksi opiskelijoilta kyseltiin odotuksia sekä mielipiteitä opiskelijatuutoroinnista, kuten olivatko he toimineet itse tuutoreina seuraavana vuonna. Lisäksi tiedusteltiin opiskelusta ja opintojen suunnittelusta erilaisten väitteiden ja kysymysten avulla. Edelleen kysyttiin kiinnostusta kansainvälisiin opintoihin ja yliopiston tarjomasta tuesta opinnoissa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, yksikkö ja suoritetuttujen opintopisteiden määrä. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.