Display study description .

FSD3089 Naisten vaihdevuosikysely 1989

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hemminki, Elina (Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos)
  • Uutela, Antti (Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos)
  • Topo, Päivi (Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos)

Keywords

haitat, hormonihoito, lääkehoito, lääkärissäkäynti, oireet, vaihdevuodet

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin keski-ikäisten naisten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä vaihdevuosista. Kyselyssä kerättiin tietoja naisten terveyspalveluiden käytöstä vaihdevuosien takia ja miten naiset hoitavat itseään vaihdevuosien aikana.

Päämuuttujina kerättiin tietoja lääkärissä käynneistä, tehdyistä gynekologisista operaatioista, kuukautisista, ehkäisystä, vaihdevuosista ja niihin liittyvistä vaivoista, hoidoista, hoitojen hyödyistä ja haitoista, ajatuksista ja saadusta tuesta.

Taustatietoina kerättiin henkilöiden ikä, pituus, paino, sairaudet, liikkuminen, asuinlääni, asuuko maaseudulla, kaupungissa tai taajamassa, peruskoulutus, työssäkäynnin tilanne ja perhetietoja.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.