Display study description .

FSD3086 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

asevelvollisuus, hyökkäys, liittoutumattomuus, lähialueet, puolustus, puolustuspolitiikka, puolustusvoimat, sotilaallinen yhteistyö, tulevaisuus, turvallisuus, turvapaikanhakijat, ulkopolitiikka, varustautuminen

Abstract

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mukana oli myös kysymyksiä turvapaikkapolitiikasta, turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä, turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana sekä huolta aiheuttavista tekijöistä.

Aluksi tiedusteltiin mielipiteitä Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta, puolustusvoimille myönnettävistä varoista, aseellisesta puolustautumisesta, maailmantilan kehittymisestä, asevelvollisuudesta sekä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja liittymisestä Natoon. Tulevaisuuden huolenaiheisiin liittyen kysyttiin, missä määrin esimerkiksi Euroopan talouden näkymät, ilmaston lämpeneminen, kansainvälinen terrorismi, kehitys Venäjällä tai työllisyystilanne Suomessa aiheuttavat huolta tulevaisuuden osalta.

Haluttiin myös tietää millainen vaikutus eri tekijöillä, kuten Suomen EU-jäsenyydellä, Suomen mahdollisella Nato-jäsenyydellä, Suomen kansainvälisellä taloudellisen kanssakäymisen lisääntymisellä, suomalaisten osallistumisella kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin tai Suomen sotilaallisella liittoutumattomuudella on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen.

Tämän jälkeen kysyttiin muun muassa Suomen puolustuspolitiikasta ja sotilaallisesta yhteistyöstä muiden Pohjoismaiden ja Naton kanssa sekä Euroopan Unionissa. Lisäksi pyydettiin mielipidettä Suomeen kohdistuvan sotilaallisen uhkan todennäköisyydestä seuraavien 10 vuoden kuluessa sekä tiedusteltiin Suomen mahdollisuuksista puolustautua tavanomaisin asein käytävässä sodassa.

Seuraavaksi kysyttiin millaisina vastaajat näkivät Suomen puolustusvoimien sotilaalliset tehtävät ja miten hyvin Suomessa on varauduttu erilaisten turvallisuusuhkien torjuntaan. Lopuksi vastaajilta pyydettiin arvioita sotilaallisesta tilanteesta Suomen lähialueilla seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä kysyttiin Venäjän toimien vaikutuksista Suomen turvallisuuteen.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, maakunta sekä talouden tuloluokka.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.