Display study description .

FSD3082 Esikouluikäisten kokemuksia leikkimisestä 2012

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

esikoulu, esikouluikäiset, esikoululaiset, lapset, lastentarhat, leikit, leikki-ikäiset, leikkiminen, piirustus, päiväkodit, varhainen vuorovaikutus, ystävyys

Abstract

Aineisto koostuu seitsemän esikouluikäisen lapsen litteroidusta haastattelusta sekä heidän piirustuksista. Haastatteluissa esikoululaisilta kysyttiin kysymyksiä liittyen leikkeihin ja leikkimiseen. Kaikki haastattelut tehtiin yhdessä Pirkanmaalaisessa päiväkodissa.

Yksittäisissä kysymyksissä lapsilta kysyttiin mm. mikä päiväkodissa on kivaa ja mikä vähemmän kivaa, sekä mitä leikkejä lapset leikkivät ja kenen kanssa. Haastatteluissa pyrittiin myös selvittämään syitä siihen, miksi toisten kanssa leikitään ja toisten ei. Lapsilta kysyttiin myös kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysyttiin mm. kiusataanko päiväkodissa joitakin lapsia, millaista kiusaaminen on ja onko se toistuvaa.

Haastattelun yhteydessä lasta pyydettiin piirtämään kuva leikistä, jota hän leikkii päiväkodissa muiden lasten kanssa. Yhtä lukuunottamatta kaikki haastateltavat piirsivät myös kuvan. Piirtämisen yhteydessä lapselta kysyttiin mikä leikki piirustuksessa on kyseessä ja kenen kanssa hän kyseistä leikkiä leikkii.

Haastateltavista oli poikia neljä ja tyttöjä kolme. Haastattelut kestivät 8-35 minuuttia.

Aineistosta on tehty myös html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.