Näytä aineistokuvailu.

FSD3075 Suomalaisten kokemuksia sisäilmaongelmista 2014

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Finell, Eerika (Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos)
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Asiasanat

asuminen, asumisterveys, homepöly, homevauriot, hyvinvointi, kertomukset, kokemukset, kosteusvauriot, monikemikaaliyliherkkyys, myrkylliset aineet, rakentaminen, sairastuminen, sisäilma

Sisällön kuvaus

Kirjoituksissa suomalaiset kertovat sisäilmaongelmia koskevista kokemuksistaan ja niiden vaikutuksista heidän sekä läheistensä elämään. Kirjoitukset käsittelevät niin menneitä tapahtumia kuin nykyaikaa. Aineisto on kerätty tutkija Eerika Finellin ja Suomen kirjallisuuden seuran (SKS) yhteistyönä vuonna 2014.

Kirjoittajat kertovat aluksi usein ajankohdasta, elämäntilanteesta ja paikasta, jossa he törmäsivät ensimmäistä kertaa sisäilmaongelmiin. Kirjoittajat kertoivat laaja-alaisesti ongelmistaan, joita he ovat joutuneet käymään tai käyvät parhaillaan läpi elämässään homeelle tai muille tekijöille altistumisen jälkeen. He kuvailevat usein tilanteesta syntyneitä terveydellisiä haittoja ja oireiluja, sekä esiin tuodaan myös homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien sekä niiden aiheuttamien oireiden syyn todentamiseen liittyviä ongelmakohtia.

Kirjoituksissa kuvataan lisäksi hankalassa elämäntilanteessa tarvittua ja saatua tukea sekä ongelmanratkaisukeinoja. Kirjoittajat tuovat esille myös sisäilmaongelmiin liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia epäkohtia, jotka estävät asioiden ratkaisua. Kirjoitukset ovat vapaamuotoisia ja muutama sisältää myös kuvia ja piirroksia.

Taustatietoina aineistossa ovat kirjoittajan ammatti, syntymävuosi, asuinmaakunta ja sukupuoli. Kirjoittajat ovat saaneet päättää, mitä taustatietoja haluavat itsestään antaa.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.