Display study description .

FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
  • Opetushallitus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD
  • Tilastokeskus
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Keywords

aikuiset, koulutus, lukeminen, lukutaito, matemaattiset taidot, ongelmanratkaisu, taidot, tietotekniikka, työelämä, viestintätekniikka

Abstract

Aineiston tavoitteena on selvittää aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja lukutaidon, numerotaidon ja tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon osalta. Taustakysymyksissä kartoitetaan muun muassa tutkittavien koulutus- ja työtaustaa sekä esimerkiksi kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen tarvetta ja käyttöä.

Suomenkielinen lomake on saatavilla OECD:n sivuilla. Katso lisätietoja kohdasta Muu materiaali.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.