Näytä aineistokuvailu.

FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015

Valitse muuttuja


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[A2] Haastattelija (yksittäiset haastattelijat identifioiva tunnusnumero)

[A3] Haastattelijan sukupuoli

[A4_1] Haastattelukuukausi (1 - 12)

[A4_2a] Haastattelupäivä: Viikonpäivä

[A4_2b] Haastattelupäivä (1 - 31)

[A6] Haastattelukieli (lomakekieli)

[k1] Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?

[k2_1] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? TV:n vaalikeskustelut ja puoluejohtajien haastattelut

[k2_2] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? TV-uutiset ja ajankohtaisohjelmat

[k2_3] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? TV:n viihdeohjelmat, joissa poliitikkoja oli mukana

[k2_4] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Radio-ohjelmat

[k2_5] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Sanomalehtien uutiset, kolumnit tai yleisönosastokirjoitukset

[k2_6] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Televisiomainokset

[k2_7] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Lehtimainokset

[k2_8] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Vaaleja koskeva uutisointi Internetissä, esim. sanomalehtien Internetsivut

[k2_9] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Ehdokkaiden ja puolueiden kotisivut Internetissä

[k2_10] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Blogit

[k2_11] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Internetin vaalikoneet

[k2_12] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Sosiaalinen media, esim. Facebook, Twitter tai Instagram

[k2_13] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Ehdokkaita tai puolueita koskevat videot Internetissä, esim. YouTube

[k2_14] Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? Uutislähetykset Internetissä tai sosiaalisessa mediassa

[k3] Kuinka usein käytät Internetiä?

[k4] Jos ei ajatella pelkästään vaalien läheisiä aikoja, kuinka usein yleensä keskustelet politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä muiden ihmisten kanssa?

[k5] Kuinka vakiintunut oma puoluekantasi on?

[k6] Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi?

[k7] Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten lapsuudenkotiasi?

[k8] Kuinka monen eri puolueen ehdokkaita olet elämäsi aikana äänestänyt eduskuntavaaleissa?

[k9_1] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? On jokaisen oma asia, käyttääkö hän vaaleissa äänioikeuttaan vai ei

[k9_2] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot

[k9_3] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä

[k9_4] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Edustuksellisen demokratian tukena tulisi järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja poliittisia keskustelutilaisuuksia

[k9_5] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Haluaisin itse osallistua kansalaisille tarkoitettuihin poliittisiin keskustelutilaisuuksiin

[k9_6] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Vältän sellaisten ihmisten seuraa, joiden arvot, asenteet tai mielipiteet poikkeavat omistani

[k9_7] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Pidän äänestämässä käyntiä kansalaisvelvollisuutena

[k9_8] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen nykyinen vaalijärjestelmä on mielestäni toimiva, eikä sitä ole tarvetta muuttaa

[k9_9] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Halutessaan äänestäjän tulisi eduskuntavaaleissa voida äänestää vain puoluetta tarvitsematta valita ehdokasta

[k10_1] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Vaaleilla valitut poliitikot ovat parhaita johtamaan Suomea

[k10_2] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Tärkeissä poliittisissa kysymyksissä kansalaisilla on oltava lopullinen päätösvalta

[k10_3] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kansalaisia on kuultava ennen tärkeiden poliittisten päätösten tekemistä

[k10_4] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos päätöksenteko annettaisiin riippumattomille asiantuntijoille poliitikkojen ja kansalaisten asemesta

[k10_5] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? On tärkeää, että kansalaiset tuovat jatkuvasti esille omia näkemyksiään, esimerkiksi kirjoittamalla nimensä nimenkeräyksiin ja osallistumalla mielenosoituksiin

[k10_6] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kansalaisten on vaikutettava politiikan suuntaan ensisijaisesti äänestämällä vaaleissa

[k10_7] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät yritysjohtajat

[k11_1] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Kirjoittaa yleisönosastoon

[k11_2] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa

[k11_3] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Kirjoittaa nimeni vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin

[k11_4] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Osallistua poliittisen puolueen toimintaan

[k11_5] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Osallistua muun yhteiskunnallisen järjestön toimintaan

[k11_6] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin

[k11_7] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon

[k11_8] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin

[k11_9] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan

[k11_10] Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi

[k12] Oletko jonkin poliittisen puolueen jäsen?

[k13] Vuonna 2012 Suomessa otettiin käyttöön valtiollisen tason kansalaisaloite. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Kansalaisaloite on edistänyt demokratian toimivuutta Suomessa

[k14] Oletko allekirjoittanut valtiollisen tason kansalaisaloitteita?

[k15] Internet ja sosiaalinen media ovat luoneet uusia mahdollisuuksia vaikuttaa ja hankkia tietoa. Kuinka tärkeänä yhteiskunnallisen toiminnan kanavana pidät itsellesi Internetiä ja sosiaalista mediaa?

[k16_1] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Äänestämällä tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon

[k16_2] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kansanedustajat etääntyvät nopeasti tavallisten ihmisten ongelmista

[k16_3] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Poliitikot eivät välitä tavallisten ihmisten mielipiteistä

[k16_4] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät

[k16_5] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi

[k16_6] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Puolueet ovat kiinnostuneita pelkästään ihmisten äänistä, eivät heidän mielipiteistään

[k16_7] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että en oikein ymmärrä mitä on tekeillä

[k16_8] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? On yhdentekevää, mitkä puolueet ovat hallituksessa, harjoitettava politiikka ei siitä muutu

[k16_9] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Puolueiden pitäisi vaalikampanjansa yhteydessä selvästi ilmoittaa, minkä muiden puolueiden kanssa ne haluaisivat muodostaa hallituksen

[k16_10] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomalaiset kansanedustajat ovat päteviä työssään

[k16_11] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Poliittiset päättäjät ottavat kansalaisten näkemykset huomioon tehdessään päätöksiä

[k17_1] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on enemmän yksityisyrittäjyyttä ja markkinataloutta

[k17_2] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Monikulttuurinen Suomi, jossa suhtaudutaan suvaitsevaisesti muista maista tuleviin ihmisiin

[k17_3] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa kristilliset arvot ovat suuremmassa roolissa

[k17_4] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on pienemmät kehityserot eri alueiden välillä

[k17_5] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa suomenruotsalaisten erityisasema otetaan huomioon

[k17_6] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa miehet ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisempia

[k17_7] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on pienempi julkinen sektori

[k17_8] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa vahvistetaan seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia

[k17_9] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on alhaisempi verotus

[k17_10] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on kaksi vahvaa kansalliskieltä: suomi ja ruotsi

[k17_11] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on enemmän lakia ja järjestystä

[k17_12] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa vahvistetaan perinteisen ydinperheen asemaa

[k17_13] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa maahanmuutto on laajamittaisempaa

[k17_14] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on pienemmät tuloerot

[k17_15] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Euroopan unioniin vähemmän sitoutunut Suomi

[k17_16] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa tuotetaan enemmän energiaa ydinvoimalla

[k17_17] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on nykyistä vähemmän kuntia

[k17_18] Mitä mieltä olet näistä Suomen tulevaisuutta koskevista ehdotuksista? Ympäristöystävällisempi Suomi, vaikka se tarkoittaisi alhaista talouskasvua tai ei kasvua ollenkaan

[q1a] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää terveydenhuoltoon enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q1b] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää koulutukseen enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q1c] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää työttömyysturvaan ja työllistymistä edistäviin palveluihin enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q1d] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää puolustusmenoihin enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q1e] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää vanhuuseläkkeisiin eli kansaneläkkeisiin enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q1f] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää elinkeinoelämän tukemiseen enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q1g] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää poliisitoimeen ja lainvalvontaan enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q1h] Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää sosiaalietuuksiin enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin?

[q2] Miten todennäköisenä pidät sitä, että elintasosi tulee nousemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana?

[q3] Onko Suomen taloudellinen tilanne mielestäsi parantunut, pysynyt samana vai huonontunut viimeisen 12 kuukauden aikana?

[q3a] Onko Suomen taloudellinen tilanne mielestäsi parantunut paljon vai jonkin verran?

[q3b] Onko Suomen taloudellinen tilanne mielestäsi huonontunut paljon vai jonkin verran?

[q21] Kuinka todennäköisenä tai epätodennäköisenä pidät sitä, että kotitaloutesi tulot vähentyisivät merkittävästi seuraavien 12 kuukauden aikana?

[q4] Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi.

[q16] Katsotko yleensä olevasi lähellä jotakin poliittista puoluetta?

[q16a] Koetko olevasi hieman lähempänä jotakin puoluetta muihin puolueisiin verrattuna?

[q16b] Koetko olevasi hieman lähempänä jotakin puoluetta muihin puolueisiin verrattuna? Mitä puoluetta?

[q16c] Koetko tämän puolueen erittäin läheiseksi, melko läheiseksi, vai et kovinkaan läheiseksi?

[q5lha] Nykyisin monet jättävät syystä tai toisesta äänestämättä vaaleissa. Jätitkö sinä näissä eduskuntavaaleissa äänestämättä?

[k18_1] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa puoluetta

[k18_2] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa ehdokasta

[k18_3] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? En voinut käydä äänestämässä työesteen tai matkan vuoksi

[k18_4] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? En voinut käydä äänestämässä sairauden tai vamman vuoksi

[k18_5] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? En muistanut käydä äänestämässä

[k18_6] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? En vain viitsinyt käydä äänestämässä

[k18_7] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? En katsonut äänestämisestä olevan itselleni mitään hyötyä

[k18_8] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Mielestäni yksi ääni ei olisi merkinnyt mitään vaalien lopputuloksen kannalta

[k18_9] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Tunnen epäluottamusta poliitikkoja ja yleensä politiikkaa kohtaan

[k18_10] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Halusin protestoida politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan

[k18_11] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Politiikka ei kiinnosta minua ja äänestäminen on minulle yhdentekevää

[k18_12] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Minulla ei ollut riittävästi tietoa äänestyspäätökseni tueksi

[k18_13] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Puolueet eivät erottuneet toisistaan

[k18_14] Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? Puolue, jota olisin näissä vaaleissa äänestänyt, oli eri mieltä kanssani tärkeistä asiakysymyksistä

[k19] Kuinka itsestään selvää äänestämättä jättäminen oli sinulle?

[k20] Jos olisit käynyt äänestämässä, minkä puolueen ehdokasta olisit äänestänyt?

[q5lhb] Minkä puolueen ehdokasta äänestit nyt käydyissä eduskuntavaaleissa?

[k21] Harkitsitko minkään muun puolueen ehdokkaita?

[k22] Minkä puolueen?

[q6a] Äänestitkö neljä vuotta sitten, vuoden 2011 eduskuntavaaleissa?

[q6b] Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta silloin äänestit?

[q7] Joidenkin mielestä sillä ei ole mitään väliä, kenellä on poliittista valtaa. Toisten mielestä sillä, kenen hallussa on poliittinen päätösvalta, on paljon merkitystä. Käyttämällä oheista asteikkoa, mitä mieltä sinä olet?

[q8] Joidenkin mielestä sillä, ketä äänestää, ei ole mitään vaikutusta asioiden kulkuun. Toisten mielestä sillä, ketä äänestää, on paljon merkitystä. Käyttämällä oheista asteikkoa, mitä mieltä sinä olet?

[q9a] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Kansallinen Kokoomus (KOK)

[q9b] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

[q9c] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Perussuomalaiset (PS)

[q9d] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Suomen Keskusta (KESK)

[q9e] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Vasemmistoliitto (VAS)

[q9f] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Vihreä liitto (VIHR)

[q9g] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

[q9h] Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista? Suomen kristillisdemokraatit (KD)

[q10a] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Alexander Stubb (KOK)

[q10b] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Antti Rinne (SDP)

[q10c] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Timo Soini (PS)

[q10d] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Juha Sipilä (KESK)

[q10e] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Paavo Arhinmäki (VAS)

[q10f] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Ville Niinistö (VIHR)

[q10g] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Carl Haglund (RKP)

[q10h] Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista? Päivi Räsänen (KD)

[q11a] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Kansallinen Kokoomus (KOK)

[q11b] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

[q11c] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Perussuomalaiset (PS)

[q11d] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Suomen Keskusta (KESK)

[q11e] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Vasemmistoliitto (VAS)

[q11f] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Vihreä liitto (VIHR)

[q11g] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

[q11h] Mihin kohtaa sijoittaisit seuraavat puolueet vasemmisto-oikeisto-asteikolla? Suomen kristillisdemokraatit (KD)

[q12] Käyttäen samaa (oikeisto-vasemmisto-)asteikkoa, mihin sijoittaisit itsesi?

[q15] Kuinka tyytyväinen olet demokratian toimivuuteen Suomessa?

[q20a] Kuka seuraavista oli Suomen hallituksen valtiovarainministeri ennen juuri käytyjä eduskuntavaaleja?

[q20b] Mikä oli Suomen työttömyysaste helmikuussa 2015?

[q20c] Mikä seuraavista on paikkamäärältään juuri valitun eduskunnan toiseksi suurin puolue?

[q20d] Kuka on YK:n nykyinen pääsihteeri?

[q20e] Mitä mielestäsi tarkoitetaan parlamentaarisella hallitusmuodolla?

[k23] Kumpi asia oli sinulle loppujen lopuksi tärkeämpi äänestäessäsi, puolue vai ehdokas?

[k24_1] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueen edustajien esiintyminen television vaaliohjelmissa

[k24_2] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolue ajaa sen ammattiryhmän etua, johon itse kuulun

[k24_3] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueella on hyvä puheenjohtaja

[k24_4] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueen arvomaailma

[k24_5] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueella on hyvä linja monissa viime aikoina esillä olleissa kysymyksissä

[k24_6] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueella on päteviä henkilöitä hoitamaan maassa harjoitettavaa politiikkaa

[k24_7] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueen toiminta edellisen vaalikauden aikana

[k24_8] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueen onnistunut vaalikampanja

[k24_9] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Puolueen puheenjohtaja oli mielestäni sopivin pääministeriksi

[k24_10] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Halu vaikuttaa maan tulevaan hallituskoostumukseen

[k24_11] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Perheenjäseneni äänesti tai äänestivät kyseistä puoluetta

[k24_12] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Ystäväni äänesti tai äänestivät kyseistä puoluetta

[k24_13] Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? Vaalikoneen tai vaalikoneiden antamat suositukset

[k25_1] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan ikä

[k25_2] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan sukupuoli

[k25_3] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan koulutus

[k25_4] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan asuinpaikka

[k25_5] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan aiempi kokemus politiikasta

[k25_6] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan luotettavuus

[k25_7] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan kyvykkyys hoitaa asioita

[k25_8] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan ulkoinen olemus ja tyyli

[k25_9] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan puhetaidot ja esiintymistaidot

[k25_10] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokas oli entuudestaan tuttu julkisuudesta

[k25_11] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan näkemykset ja kannanotot

[k25_12] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan puoluekanta

[k25_13] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan vaalikampanja ja vaalimainokset

[k25_14] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan mahdollisuudet tulla valituksi

[k25_15] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan vaalirahoituksen avoimuus

[k25_16] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan vastaukset Internetin vaalikoneissa

[k25_17] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ehdokkaan tai hänen puolueensa näkyvyys Internetissä tai sosiaalisessa mediassa

[k25_18] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Perheenjäseneni äänesti tai äänestivät kyseistä ehdokasta

[k25_19] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Ystäväni äänestivät tai äänesti kyseistä ehdokasta

[k25_20] Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? Vaalikoneen tai vaalikoneiden antamat suositukset

[k26] Jos valitsemasi ehdokas olisi edustanut jotakin muuta puoluetta, olisitko silti äänestänyt häntä?

[k27] Äänestitkö omaa sukupuoltasi olevaa ehdokasta?

[k28] Minkä ikäistä ehdokasta äänestit?

[k29] Äänestitkö samaa ehdokasta kuin edellisissä eduskuntavaaleissa?

[k30] Millä tavalla tunsit ehdokkaan, jota äänestit?

[k31] Missä vaiheessa päätit puolueen, jonka ehdokasta äänestit?

[k32] Missä vaiheessa päätit ehdokkaan, jota äänestit?

[k33_1] Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa? Lapsuudenkoti

[k33_2] Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa? Koulu tai oppilaitos

[k33_3] Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa? Ystäväpiiri

[k33_4] Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa? Työpaikat

[k33_5] Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa? Puoliso

[k33_6] Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa? Omat lapset

[k34] Tiedätkö, mitä puoluetta äitisi kannatti, kun olit nuori?

[k34a] Tiedätkö, mitä puoluetta äitisi kannatti, kun olit nuori? Kyllä, mitä puoluetta?

[k35] Tiedätkö, mitä puoluetta isäsi kannatti, kun olit nuori?

[k35a] Tiedätkö, mitä puoluetta isäsi kannatti, kun olit nuori? Kyllä, mitä puoluetta?

[k36] Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian varovainen?

[k37_1] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Tasavallan presidentti

[k37_2] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Poliittiset puolueet

[k37_3] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Eduskunta

[k37_4] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Suomen hallitus (valtioneuvosto)

[k37_5] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Poliitikot

[k37_6] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Euroopan unioni

[k37_7] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Oikeuslaitos

[k37_8] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Virkamiehet

[k37_9] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Evankelis-luterilainen kirkko

[k37_10] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Poliisi

[k37_11] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Ammattiyhdistysliike

[k37_12] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Tiedotusvälineet

[k37_13] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Pankit

[k37_14] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Suuryritykset

[k37_15] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Yliopistot ja tutkimuslaitokset

[k38] Kuinka hyvin viime vaalikauden lopulla toiminut pääministeri Alexander Stubbin johtama hallitus onnistui mielestäsi toiminnassaan?

[k39] Entä sitä edeltänyt, pääministeri Jyrki Kataisen johtama hallitus?

[d1] Syntymävuotesi

[d2] Sukupuolesi

[d3] Mikä on korkein suorittamasi kouluaste tai tutkinto?

[d4] Siviilisäätysi

[d33] Mikä on terveydentilasi yleisesti ottaen?

[d5] Kuulutko jäsenenä johonkin ammattiliittoon ja jos kuulut, kuinka aktiivisesti toimit siinä?

[d34] Mihin seuraavista ammatillisista keskusjärjestöistä ammattiliittosi kuuluu?

[d34_1] Mihin seuraavista ammatillisista keskusjärjestöistä ammattiliittosi kuuluu? Jokin muu, mikä? (Avokysymys luokiteltuna)

[d35] Kuinka moneen muuhun kuin työhön tai ammattiin liittyvään yhdistykseen kuulut maksavana jäsenenä?

[d10] Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii elämäntilanteeseesi?

[d11] Mikä on nykyinen ammattisi? (Avokysymys koodattuna ISCO-08:n mukaisesti)

[d12] Ammattiryhmä, johon katsot lähinnä kuuluvasi?

[d13] Millä sektorilla työskentelet?

[d20] Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet?

[d21a] Kuinka monta henkeä kotitaloudessasi asuu? Yhteensä __ henkilöä

[d21b] Heistä on 7 - 17-vuotiaita lapsia tai nuoria __ hlöä

[d21c] Heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia: __ hlöä

[d22] Kuinka usein käyt kirkossa pois lukien häät, hautajaiset ym.?

[d23] Kuinka uskonnollisena pidät itseäsi?

[d24] Kuulutko johonkin kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön?

[d36] Oletko eronnut evankelis-luterilaisesta kirkosta viimeisen viiden vuoden aikana?

[d37] Äidinkieli

[d25] Mitä kieltä tai kieliä kotonasi yleensä käytetään?

[d38] Katsotko kuuluvasi Suomessa johonkin etniseen vähemmistöryhmään?

[d39] Asuinpaikkakuntasi (Avokysymys luokiteltuna)

[d29] Asutko

[d40] Asuitko nykyisen vaalipiirisi alueella myös edellisten, vuoden 2011, eduskuntavaalien aikaan?

[d30] Vaalipiiri (johdettu kuntamuuttujasta)

[d41] Oletko ollut työttömänä viimeisten 12 kuukauden aikana?

[d41_1] Oletko ollut työttömänä viimeisten 12 kuukauden aikana? Kyllä, yhteensä noin __ kuukautta

[d42] Asutko?

[rekry1] Halukkuus vastata perävaunuun?

[rekry2] Vastasiko perävaunuun?

[p1_1] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Euroopan unionin jäsenyys on ollut Suomelle kaiken kaikkiaan myönteinen asia

[p1_2] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomen tulee vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä

[p1_3] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomen tulee erota EU:sta

[p1_4] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomen tulee olla aktiivisesti mukana kehittämässä EU:n puolustusyhteistyötä

[p1_5] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomen osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin on myönteinen asia

[p1_6] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Jos Ukrainan koskemattomuus voidaan taata vain länsimaiden aseavulla, Suomen tulee tukea tätä

[p1_7] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomen tulee liittyä NATOn jäseneksi

[p1_8] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Venäjä muodostaa turvallisuuspoliittisen uhan Suomelle

[p1_9] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti syntyperäisten suomalaisten toimeentulosta

[p1_10] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Oppivelvollisuusiän nostaminen on hyvä keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä

[p1_11] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Progressiosta johtuen palkkaverotus on Suomessa liian ankaraa erityisesti keskituloa korkeammilla tuloilla

[p1_12] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Koko Suomi on pyrittävä pitämään asutettuna kustannuksista huolimatta

[p1_13] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomi on liian innokas toteuttamaan EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita

[p1_14] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Työehdot ja palkat pitäisi sopia paikallisesti ilman keskusjärjestöjä

[p1_15] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Samaa sukupuolta olevien oikeus avioliiton solmimiseen on hyvä asia

[p1_16] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Samaa sukupuolta olevien oikeus adoptioon on hyvä asia

[p1_17] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittäminen nykyistä suurempiin vastuuyksiköihin, nk. SOTE-uudistus, on hyvä asia

[p1_18] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomen talouden tasapainottamiseksi on leikattava julkisia palveluita

[p1_19] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomessa on liian tiukka alkoholilainsäädäntö

[p1_20] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Kerjääminen tulee kieltää

[p1_21] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Suomalaisten tulee olla työelämässä nykyistä pidempään

[p1_22] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Ruotsin kielen opiskelun tulee olla vapaaehtoista

[p1_23] Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisista poliittisista kysymyksiä koskevista kysymyksistä? Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä Suomessa

[p2_1] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kansanedustajat auttaisivat maatamme enemmän, mikäli he lopettaisivat puhumisen ja keskittyisivät toimimaan

[p2_2] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kompromissien tekeminen politiikassa on todellisuudessa vain omien periaatteiden myymistä

[p2_3] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen hallitus toimisi paremmin, jos sitä hoidettaisiin kuin yritystä

[p2_4] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Puolueet pitäisi kieltää politiikassa

[p2_5] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Poliittisiin kampanjoihin käytettävälle rahamäärälle tulisi asettaa yläraja

[p2_6] Etujärjestöjen suorat kontaktit kansanedustajiin tulisi kieltää

[p2_7] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaan kurin ja järjestyksen

[p2_8] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kansanedustajien on tärkeää keskustella ja väitellä asioista perusteellisesti ennen päätöksentekoa

[p2_9] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Demokratian ongelma on, että useimmat ihmiset eivät tiedä, mikä on heidän itsensä kannalta parasta

[p2_10] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat ihmiset ovat tarpeeksi järkeviä arvioidakseen, onnistuuko hallitus toimissaan

[p3] Mihin seuraavista ryhmistä samastut ensisijaisesti?

[p4] Mihin seuraavista ryhmistä samastut ensisijaisesti?

[p5_1] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Perheenjäseniltä, vanhemmilta tai sukulaisilta

[p5_2] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Työ- tai opiskelukavereilta

[p5_3] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Muilta ystäviltä tai tutuilta

[p5_4] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Sanomalehdestä tai verkkolehdestä

[p5_5] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? TV:stä

[p5_6] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Radiosta

[p5_7] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Puolueiden tai ehdokkaiden internetsivuilta

[p5_8] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Sosiaalisesta mediasta

[p5_9] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Tiedotusvälineiden verkkosivuilta

[p5_10] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Muilta verkkosivuilta

[p5_11] Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? Vaalikoneesta/vaalikoneista

[q17] Ottiko jokin puolue yhteyttä sinuun henkilökohtaisesti tai muuten vaalikampanjoinnin aikana?

[q17a] Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä kasvotusten (esimerkiksi kadulla tai kotona)?

[q17b] Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä postitse (ei sähköinen viestintä, ainoastaan paperiposti)?

[q17c] Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä puhelimitse?

[q17d] Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä tekstiviestillä?

[q17e] Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä sähköpostitse?

[q17f] Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä Internetissä tai sosiaalisessa mediassa?

[q17g_1] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Kansallinen Kokoomus

[q17g_2] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

[q17g_3] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Perussuomalaiset

[q17g_4] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Suomen Keskusta

[q17g_5] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Vasemmistoliitto

[q17g_6] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Vihreä liitto

[q17g_7] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Suomen ruotsalainen kansanpuolue

[q17g_8] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Suomen Kristillisdemokraatit

[q17g_9] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Piraattipuolue

[q17g_10] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Suomen Kommunistinen Puolue

[q17g_11] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Muutos 2011

[q17g_12] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Itsenäisyyspuolue

[q17g_13] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Suomen Työväenpuolue

[q17g_14] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Kommunistinen Työväenpuolue

[q17g_15] Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla tavalla? Köyhien Asialla

[q18] Yrittikö joku ystävistäsi, perheenjäsenistäsi, naapureistasi, työkavereistasi tai muista tuttavistasi suostutella sinua äänestämään tiettyä puoluetta tai ehdokasta?

[q18a] Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi kasvotusten?

[q18b] Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi postitse/kirjeitse?

[q18c] Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi puhelimitse?

[q18d] Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi tekstiviestein?

[q18e] Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi sähköpostitse?

[q18f] Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi Internetissä tai sosiaalisessa mediassa?

[q19] Käytitkö Internetiä tai matkapuhelintasi saadaksesi tietoa, uutiskirjeitä tai tiedotteita puolueilta tai ehdokkailta vaalikampanjan aikana?

[p6] Kuinka helppoa tai vaikeaa sinulle oli valita puolue, jonka ehdokasta äänestit?

[p7] Kuinka helppoa tai vaikeaa sinulle oli löytää sopiva ehdokas?

[p8_1] Oletko viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä/sos.mediassa? Kirjoittaa nimeni vetoomukseen tai nimenkeräykseen

[p8_2] Oletko viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä/sos.mediassa? Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa

[p8_3] Oletko viim. kuluneiden 4 v. aikana tehnyt / saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä/sos.mediassa? Osallistua keskusteluun esimerkiksi kirjoittamalla kommentteja uutismedian kotisivuilla, poliittisissa blogeissa tai sosiaalisessa mediassa

[p8_4] Oletko viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä/sos.mediassa? Lahjoittaa rahaa puolueelle tai ehdokkaalle

[p8_5] Oletko viim. kuluneiden 4 v. aikana tehnyt / saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä/sos.mediassa? Lähettää/vastaanottaa vaaleihin liittyviä sähköposteja tai viestejä ystävien, perheenjäsenten ja tuttavien kanssa sosiaalisessa mediassa

[p8_6] Oletko viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä/sos.mediassa? Kirjoittaa vaaleista omassa blogissa tai omassa profiilissa sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi Facebook, Twitter tai YouTube)

[p8_7] Oletko viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä/sos.mediassa? Ladata tai jakaa vaaleihin liittyviä kuvia tai videoita sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi Facebook, Instagram tai YouTube)

[p8_8] Oletko viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä tai sos.mediassa? Osallistua poliittiseen puolueen toimintaan verkossa ja/tai sosiaalisessa mediassa

[p8_9] Oletko viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä tai sos.mediassa? Osallistua muun järjestön toimintaan verkossa ja/tai sosiaalisessa mediassa

[p8_10] Oletko viimeksi kuluneiden 4 v. aikana tehnyt tai saattaisit tehdä jotain seuraavista Internetissä tai sos.mediassa? Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan verkossa, esimerkiksi hakkeroimalla

[p9_1] Millä tavoin olet aktiivinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa? Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet verkkosivut ja blogit

[p9_2] Millä tavoin olet aktiivinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa? Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet keskustelut Internetissä ja verkkoyhteisöt sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook, Twitter ja Instagram

[p9_3] Millä tavoin olet aktiivinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa? Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet videot, esimerkiksi YouTubessa

[p9_4] Millä tavoin olet aktiivinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa? Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet aktivistiryhmät Internetissä tai sosiaalisessa mediassa

[p9_5] Millä tavoin olet aktiivinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa? Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet kampanjat Internetissä tai sosiaalisessa mediassa

[p9_6] Millä tavoin olet aktiivinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa? Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet podcast-lähetykset

[p10] Kuinka paljon yhteensä katsot television uutislähetyksiä tai politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä ohjelmia arkipäivinä?

[p11] Jos Internetin avulla voisi äänestämällä ilmaista mielipiteensä eduskunnan käsittelyssä oleviin kysymyksiin viikoittain, miten menettelisit?

[p12] Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Oletko osallistunut keskusteluihin osoitteessa www.otakantaa.fi?

[p13] Kuntalaisaloite.fi on verkkopalvelu, jossa kunnan asukkaat ja muut jäsenet voivat tehdä kuntalaisaloitteita, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä allekirjoittaa omaa kuntaansa koskevia aloitteita. Oletko tehnyt jotakin edellä mainituista?

[p14_1] Jos ajattelet taaksepäin kahta viimeksi kulunutta vuotta, ovatko seuraavat asiat tällä hetkellä mielestäsi paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin aikaisemmin? Suomen taloudellinen tilanne

[p14_2] Jos ajattelet taaksepäin kahta viimeksi kulunutta vuotta, ovatko seuraavat asiat tällä hetkellä mielestäsi paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin aikaisemmin? Oma tai perheesi taloudellinen tilanne

[p14_3] Jos ajattelet taaksepäin kahta viimeksi kulunutta vuotta, ovatko seuraavat asiat tällä hetkellä mielestäsi paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin aikaisemmin? Suomen työllisyystilanne

[p14_4] Jos ajattelet taaksepäin kahta viimeksi kulunutta vuotta, ovatko seuraavat asiat tällä hetkellä mielestäsi paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin aikaisemmin? Oma tai perheesi työllisyystilanne

[p15_1] Entä jos ajattelet tilannetta kaksi vuotta tästä eteenpäin. Uskotko, että seuraavat asiat ovat silloin paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin nykyään? Suomen taloudellinen tilanne

[p15_2] Entä jos ajattelet tilannetta kaksi vuotta tästä eteenpäin. Uskotko, että seuraavat asiat ovat silloin paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin nykyään? Oma tai perheesi taloudellinen tilanne

[p15_3] Entä jos ajattelet tilannetta kaksi vuotta tästä eteenpäin. Uskotko, että seuraavat asiat ovat silloin paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin nykyään? Suomen työllisyystilanne

[p15_4] Entä jos ajattelet tilannetta kaksi vuotta tästä eteenpäin. Uskotko, että seuraavat asiat ovat silloin paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin nykyään? Oma tai perheesi työllisyystilanne

[p16] Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet omaan taloudelliseen tilanteeseesi?

[p17] Entä kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet elämääsi yleensä?

[p18_1] Olisiko kansalaisten vai kansan valitsemien poliitikkojen tehtävä tärkeät poliittiset päätökset? Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla 0-10?

[p18_2] Olisiko kansan valitsemien poliitikkojen vai poliittisesti sitoutumattomien asiantuntijoiden tehtävä tärkeät poliittiset päätökset? Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla 0-10?

[p18_3] Olisiko poliittisesti sitoutumattomien asiantuntijoiden vai kansalaisten tehtävä tärkeät poliittiset päätökset? Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla 0-10?

[q22a] Omistatko itse tai joku perheenjäsenistäsi omassa käytössänne olevan talon, huoneiston tai loma-asunnon?

[q22b] Onko sinulla tai jollakulla perheenjäsenelläsi oma yritys, maa- tai kiinteistöomaisuutta, maatila tai karjaa?

[q22c] Omistatko tai omistaako joku perheenjäsenistäsi osakkeita tai arvopapereita?

[q22d] Onko sinulla tai jollakulla perheenjäsenelläsi säästöjä tai talletuksia?

[q23a] Jos menettäisit työsi, kuinka helppoa tai vaikeaa mielestäsi olisi löytää uusi työ seuraavien 12 kuukauden aikana?

[q23b] Jos avio- tai avopuolisosi menettäisi työnsä, kuinka helppoa tai vaikeaa hänen olisi löytää uusi työ seuraavien 12 kuukauden aikana?

[p19_1] Onko sinulla tai jollain seuraavista läheisistäsi joku päivittäistä elämää vaikeuttava sairaus, vamma tai muu terveydellinen ongelma? Minulla itselläni

[p19_2] Onko sinulla tai jollain seuraavista läheisistäsi joku päivittäistä elämää vaikeuttava sairaus, vamma tai muu terveydellinen ongelma? Puolisollani

[p19_3] Onko sinulla tai jollain seuraavista läheisistäsi joku päivittäistä elämää vaikeuttava sairaus, vamma tai muu terveydellinen ongelma? Vanhemmillani ja/tai puolisoni vanhemmilla

[p19_4] Onko sinulla tai jollain seuraavista läheisistäsi joku päivittäistä elämää vaikeuttava sairaus, vamma tai muu terveydellinen ongelma? Lapsillani ja/tai puolisoni lapsilla

[p19_5] Onko sinulla tai jollain seuraavista läheisistäsi joku päivittäistä elämää vaikeuttava sairaus, vamma tai muu terveydellinen ongelma? Läheisellä ystävälläni tai läheisellä työtoverillani

[p19_6] Onko sinulla tai jollain seuraavista läheisistäsi joku päivittäistä elämää vaikeuttava sairaus, vamma tai muu terveydellinen ongelma? Ei kenelläkään edellä mainituista

[p20_1] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Ulospäin suuntautunut, helposti innostuva

[p20_2] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Kriittinen, väittelynhaluinen

[p20_3] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Luotettava, kurinalainen

[p20_4] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Helposti huolestuva tai ärtyvä

[p20_5] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Uusille kokemuksille avoin, moniulotteinen

[p20_6] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Varautunut, hiljainen

[p20_7] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Myötätuntoinen, lämmin

[p20_8] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Epäjärjestelmällinen, huoleton

[p20_9] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Rauhallinen, tunteiltaan vakaa

[p20_10] Miten luonnehtisitte itseänne henkilönä? Sovinnainen, totutussa pitäytyvä

[kuntatie] Kuntatieto

[kuntaryh] Kuntaryhmä

[maakunta] Maakunta

[ika] Ikä

[koulutus] Koulutus

[Ammatti] Ammatti

[paino] Painomuuttuja (puoluevalinta, kieli, ikä, vaalipiiri)

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa