Display study description .

FSD3057 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2014

The dataset is (A) openly available for all users without registration.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nyyti ry

Keywords

alkoholikulttuuri, elämänhallinta, elämänmuutokset, itsenäistyminen, korkeakoulut, opiskelijaelämä, opiskelu, ryhmäytyminen, sopeutuminen, tutorointi

Abstract

Uusien opiskelijoiden kyselyn tarkoituksena on selvittää uusien yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden ensikokemuksia liittyen opiskelujen aloittamiseen. Kyselyllä kartoitettiin asioita, jotka liittyivät mahdolliseen asuinpaikkakunnan vaihdokseen ja itsenäisen asumisen opetteluun sekä opiskelujen aloittamiseen liittyviin asioihin, kuten tutortoimintaan sekä opiskelijatapahtumiin.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin, onko henkilö joutunut muuttamaan pois lapsuudenkodistaan tai kotikaupungistaan opiskeluiden takia. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan lukuisten eri asioiden, kuten asunnon löytymisen tai kodinhoidon helppoutta tai vaihtoehtoisesti vaikeutta. Myös vastaajien kokemuksia tutortoiminnan hyödyllisyydestä esimerkiksi opiskelukavereihin tutustumisessa tiedusteltiin.

Seuraavaksi opiskelijoilta kysyttiin, miltä opiskelijatapahtumat ovat tuntuneet sekä mitä mieltä he ovat alkoholin käytöstä kyseisissä tapahtumissa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa kyvykkyyttään esimerkiksi ajankäytön suunnittelussa tai tavoitteiden saavuttamisessa asteikolla: en pysty lainkaan tai pystyn hyvin varmasti. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, missä määrin heillä on valmiita suunnitelmia erilaisten käytännön ongelmien, kuten opintojen rahoittamisen, varalle. Lopuksi opiskelijoilta kysyttiin vielä, miltä opiskelujen alku ja uusi elämäntilanne on tuntunut ja ovatko he kohdanneet siinä jotain yllättävää.

Taustamuuttujina kyselyssä oli sukupuoli, ikä, opiskelupaikka sekä opiskelupaikkakunta.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.