Display study description .

FSD3024 Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helsingin Sanomat

Keywords

aluepolitiikka, eduskuntavaalit, ehdokkaat, energiapolitiikka, julkiset palvelut, kansanedustajat, maahanmuutto, maanpuolustus, talous, verotus

Abstract

Helsingin Sanomien vaalikoneessa eduskuntavaaliehdokkaille esitettiin kolmekymmentä politiikkaa koskevaa väittämää.

Väittämät liittyivät mm. verotuksen ja sosiaalietuuksien rooliin julkisen talouden tasapainottamisessa, ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön, kuntaliitoksiin, Nato-jäsenyyden hakemiseen ja puolustusvoimien rahoitukseen sekä ympäristön suojelun ja talouskasvun väliseen suhteeseen. Ehdokkaat vastasivat väittämiin viisiportaisella asteikolla.

Taustamuuttujina olivat vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, puolue ja vaalipiiri.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.