Näytä aineistokuvailu.

FSD3024 Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helsingin Sanomat

Asiasanat

aluepolitiikka, eduskuntavaalit, ehdokkaat, energiapolitiikka, julkiset palvelut, kansanedustajat, maahanmuutto, maanpuolustus, talous, verotus

Sisällön kuvaus

Helsingin Sanomien vaalikoneessa eduskuntavaaliehdokkaille esitettiin kolmekymmentä politiikkaa koskevaa väittämää.

Väittämät liittyivät mm. verotuksen ja sosiaalietuuksien rooliin julkisen talouden tasapainottamisessa, ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön, kuntaliitoksiin, Nato-jäsenyyden hakemiseen ja puolustusvoimien rahoitukseen sekä ympäristön suojelun ja talouskasvun väliseen suhteeseen. Ehdokkaat vastasivat väittämiin viisiportaisella asteikolla.

Taustamuuttujina olivat vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, puolue ja vaalipiiri.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.