Display study description .

FSD2985 Suomalaisten internetin käyttö 2013

The dataset is (A) openly available for all users without registration.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yleisradio (YLE)
  • 15/30 Research

Keywords

Facebook, digitaalinen kulttuuri, internet, media, mediakulttuuri, mobiililaitteet, nettitelevisio, radio, sosiaalinen media, sovellukset, verkkopalvelut, verkkoviestintä, viihde-elektroniikka, www-sivustot

Abstract

Suomalaiset verkossa 2013 –kyselyssä selvitettiin suomalaisten internetin ja median käyttöä. Kysymykset koskivat verkkokäyttäytymistä ja viihde-elektroniikan sekä mobiililaitteiden käyttöä. Tutkimuksen tuottivat yhteistyössä Yleisradio ja 15/30 Research. Data on saatavilla vapaasti myös netissä ja se julkaistaan CC-lisenssillä (CC BY-NC-SA 3.0). Kysely on toteutettu myös kerran aikaisemmin vuonna 2010.

Aluksi kyselyssä kysyttiin vastaajalta eri medioiden, kuten radion tärkeyttä elämässä ja kerättiin tietoa mediaan suhtautumisesta. Sitten vastaajalta tiedusteltiin, mihin hänen internetin käyttönsä yleensä liittyy. Vaihtoehtoina olivat mm. oppimiseen, sosiaaliseen elämään, ongelmien ratkaisuun, ajanviettoon ja vaikuttamiseen liittyviä asioita. Seuraavaksi tiedusteltiin esimerkkien avulla, millaisia viestintäsovelluksia, kuten Skypeä ja WhatsAppia, sosiaalisen median sovelluksia ja muita palveluja hän käyttää internetissä. Lisäksi kysyttiin puhelimen käyttötavoista ja älytelevisiovastaanottimen omistamisesta.

Seuraavaksi kyselyssä vastaajaa pyydettiin rastimaan verkkosivuja, verkkopalveluja ja sovelluksia, joita vastaaja käyttää säännöllisesti. Näitä olivat mm. eri sosiaalisen median areenat kuten Facebook ja Twitter. Lopuksi kysymykset koskivat omaa toimintaa ja yksityisyyden suojaa Facebookissa sekä YLE:n palveluiden käyttöä ja mielipidettä niiden tarpeellisuudesta.

Dokumentin sisältämää tietoa saa julkaista vapaasti ja sitä saa yhdistellä muuhun tietoon. Tekijät toivovat, että tutkimuksesta tehty julkaisu linkataan Ylen Kehitys kehittyy -blogiin (http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy/suomalaiset-verkossa-2013-puhelin-valloittaa-itselleen-lisaa-tilaa-suomalaisten) ja käytön yhteydessä ilmoitetaan, että tiedon lähde on Ylen ja 15/30 Researchin Suomalaiset verkossa -tutkimus.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat sukupuoli, ikä, asuinlääni, asuinpaikka, asumismuoto, kotitalouden koko, pääasiallinen toiminta ja koulutus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.