Display study description .

FSD2980 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut

Keywords

elintavat, harrastukset, kiusaaminen, liikunta, nuoret, perhe, päihteet, sosiaalinen media, vaikuttaminen, vapaa-aika

Abstract

Nuorisokyselyllä kerättiin tietoa Tampereen kaupunkiseudun nuorten vapaa-ajanvietosta, hyvinvoinnista ja vaikutusmahdollisuuksista. Kyselyn kohderyhmänä olivat Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien peruskoulun 7.-9.-luokkalaiset nuoret.

Vastaajien kotielämää kartoitettiin kysymyksillä perheenjäsenistä, asumisesta, vanhempien työllisyystilantanteesta ja perheen taloudellisesta asemasta. Lisäksi kysyttiin vastaajan kotona viettämästä ajasta ja yhdessä perheen kanssa tehtävistä asioista sekä vastaajan vaikutusmahdollisuuksista perheen yhteisiin asioihin.

Vapaa-ajanviettoa selvitettiin kysymyksillä, jotka käsittelivät tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttöä, harrastuksia ja vapaa-ajanviettopaikkoja. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien kokemuksia ja mielikuvia nuorille järjestettävästä toiminnasta sekä tekijöitä, jotka rajoittivat vastaajien mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

Vastaajien hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyen kysyttiin mm. liikunnasta, nukkumisesta, kiusaamisesta ja päihteidenkäytöstä. Lisäksi kartoitettiin vastaajien sosiaalisen tukiverkon laajuutta ja kokemuksia yksinäisyydestä.

Lopuksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä nuorille suunnatun toiminnan ja palvelujen kehittämisestä. Kysymyksillä selvitettiin mm. harrastusmahdollisuuksiin liittyviä toiveita ja nuorten käyttämiä tapoja vaikuttaa asuinkuntansa asioihin.

Taustamuuttujia ovat vastaajan luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja kunta, jossa vastaaja käy koulua.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.