Näytä aineistokuvailu.

FSD2963 Teatterikriitikoiden haastattelut 2004-2009

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Linkala, Minna-Kristiina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

ammatti-identiteetti, asiantuntijuus, etiikka, journalismi, konfliktit, koulutustaso, kulttuuriala, lehdistökirjoittelu, sosiaalinen tausta, teatteri, teatteriarvostelut, teatterikritiikki, toimittajat, työ, uranvalinta

Sisällön kuvaus

Haastatteluaineisto on osa tutkimusta, jossa selvitettiin suomalaista teatterikritiikkiä ja sen tekijöitä. Tutkimusta varten haastateltiin teatterikriitikoita, jotka ovat kirjoittaneet arvosteluja suomalaisiin päivälehtiin ja Teatteri-lehteen.

Haastattelujen kysymysrungossa tekijä on yhdistänyt haastattelukysymykset Pierre Bourdieun teoreettiseen käsitteistöön. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään muun muassa kriitikoiden perhetaustaa, koulutusta ja työuraa kysymällä esimerkiksi kannustettiinko vastaajia kotoa käsin kriitikon uralle ja olivatko he mielestään johdonmukaisesti valinneet teatterikriitikon työn elämänurakseen. Lisäksi kartoitettiin laajemmin kriitikoiden käsityksiä suomalaisesta kulttuurijournalismista ja sen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Kysymyksissä pyydettiin kuvailemaan kriitikon etiikkaa ja teatterialan normikehikkoa sekä antamaan esimerkkejä eri vuosikymmenillä käydyistä teatterikeskusteluista ja kulttuurikamppailuista.

Aineisto sisältää yhteensä viisitoista haastattelulitteraatiota, joista kolmetoista on suomeksi ja kaksi ruotsiksi. Haastatteluista suurin osa on tehty käyntihaastatteluina, mutta kahteen on saatu vastaukset sähköpostitse.

Taustatietoina on mainittu muun muassa haastateltavan syntymävuosi ja sukupuoli.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.