Display study description .

FSD2961 Suomalaisten näkemyksiä valosaasteesta 2011-2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lyytimäki, Jari (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Rinne, Janne (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Keywords

keinovalo, pimeys, valaistus, valo, valomainokset, valosaaste, ympäristöhaitat

Abstract

Kyselyssä tarkasteltiin suhtautumista valosaasteeseen ja keinovalon käyttöön. Aluksi vastaajilta tiedusteltiin mielipiteitä keinovalaistuksesta erilaisin väittämiin. Väittämät koskivat esimerkiksi koettua valosaasteen määrää ja haittoja, valaistuksen ja keinovalon tärkeyttä eri ympäristöissä ja keinoja valosaasteen vähentämiseen. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kuvaamaan, milloin he olivat kokeneet valosaasteen erityisen häiritseväksi ja milloin pimeyden tai luontaisen hämäryyden miellyttäväksi. Tämän jälkeen tiedusteltiin, oliko vastaaja itse yrittänyt vähentää valosaasteen syntymistä tai häiritsevälle valolle altistumista ja miten.

Lopuksi kartoitettiin taustatietoja, kuten syntymävuotta, sukupuolta, asuinkuntaa ja -aluetta, koulutusta sekä sitä, harrastiko vastaaja tähtitiedettä tai oliko hän luonto- tai ympäristöjärjestön jäsen.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.