FSD2934 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus ja ennakointiryhmä

Keywords

rekrytointi, työ- ja elinkeinotoimistot, työnvälitys, työvoima, työvoima -- kysyntä, työvoimahallinto, työvoimatoimistot

Abstract

Aineisto sisältää tietoja julkiseen työnvälitykseen vuonna 2006 ilmoitetuista työpaikoista. Aineisto on koottu työpaikkailmoituksista, joista on laskettu kussakin ilmoituksessa avoinna olevien työpaikkojen määrä. Aineisto sisältää tietoja avoinna olleista työpaikoista, niitä tarjoavista työnantajista ja työpaikan täyttöprosessista.

Vuoden 2006 aineisto on varhaisin Tietoarkistoon arkistoiduista julkiseen työnvälitykseen ilmoitettuja työpaikkoja käsittelevistä aineistoista. Tämän aineiston rakenne ja jotkin muuttujat eroavat hieman muista samaan sarjaan kuuluvista arkistoiduista aineistoista.

Aineistossa mainitaan avoinna olevista työpaikoista muun muassa työpaikan sijaintikunta, työpaikan ammatti, työnantajan toimiala, työpaikan koulutusvaatimus, työaika, työn kesto, henkilökunnan koko, työnantajan sektori ja työpaikan tyyppi. Lisäksi aineistossa ovat tiedot työpaikan viimeisestä hakupäivämäärästä, aiottu työn alkamispäivä, avoinnaolon alkamis- ja päättymispäivä sekä täyttötieto. Muuttujina ovat myös työpaikkojen määrä ilmoituksessa, työpaikkailmoitusrivien alkuperäinen määrä ilmoituksessa ja työhönosoitusten määrä. Aineistossa ovat myös työvoimatoimistot (työ- ja elinkeinotoimistot) sekä työ- ja elinkeinokeskukset, joiden alueella työpaikka on ollut.

Aineistoon on lisätty erilaisia kestomuuttujia. Tällaisia ovat muun muassa avoinnaolon kesto, rekrytointiaika ja täyttöviive. Näille muuttujille on omat laskentasääntönsä, ks. esim. Räisänen, Heikki (2004): Työvoiman hankinta julkisessa työnvälityksessä. VATT-tutkimuksia 107.

Aineistossa ovat mukana myös aluemuuttujat seutukunta, tilastollinen kuntatyyppi ja suurkaupunki.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.