FSD2925 Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009

The dataset is (A) openly available for all users without registration.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Piipponen, Sirkka-Liisa (Kuntaliitto)

Keywords

hallituksen puheenjohtajat, julkinen hallinto, kunnanvaltuustot, kunnat, kuntavaalit, luottamushenkilöt, luottamustehtävät, luottamustoimet

Abstract

Aineisto käsittää Suomen kuntien kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten vuoden 2009 jäseniä koskevia kysely- ja rekisteritietoja. Aineistoon on yhdistetty kunnansihteereiltä kerättyjä, luottamushenkilöiden valtuusto-/hallitusjäsenyyttä kuvaavia tietoja sekä heitä koskevia rekisteritietoja oikeusministeriön ehdokasrekisteristä.

Valtuutetuista ja kunnanhallituksen jäsenistä on koottuna tiedot siitä, onko luottamushenkilö ollut ehdokkaana kuntavaaleissa vuonna 2008, mikä tämän puolue tai valitsijayhdistys oli, mikä on luottamushenkilön asema valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnassa, onko luottamushenkilöllä aiempaa kokemusta kunnallisista luottamustehtävistä sekä mikä hänen työnantajasektorinsa on. Valtuuston puheenjohtajista on lisäksi kirjattu tiedot siitä, toimivatko he ensi kertaa valtuuston, hallituksen tai lautakunnan puheenjohtajistossa vai oliko heillä aiempaa kokemusta näistä luottamustoimista. Luottamushenkilöistä koottuja rekisteritietoja ovat europarlamentaarikkona toimiminen, kansanedustajana toimiminen, kuntavaaleissa annetut äänet, vaalien vertausluku, vaalipiiri, tieto valinnasta kunnanvaltuustoon ja valtuustovuosien määrä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat tieto valtuustoon ja/tai hallitukseen kuulumisesta, kunta, kuntamuoto, maakunta, seutukunta, lääni, kunnan kieli, sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli ja kansalaisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.