Display study description .

FSD2882 Kauhajoen yrittäjyystutkimuksen haastattelut 2013

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hautamäki, Lauri
  • Taimi, Heikki
  • Kleemola, Jussi (Kauhajoki Seura)
  • Jyllilä, Erkki (Kauhajoki 20000 Oy)
  • Mäki-Rahkola, Jari (Kauhajoki 20000 Oy)

Keywords

Kauhajoki, Pohjanmaa, aluetalous, elinkeinoelämä, haastattelut, historia, kehitys, kunnanhallitukset, kunta-ala, lama, luottamustoimet, paikallistalous, tarinat, teemahaastattelut, virkamiehet, yrittäjyys

Abstract

Haastatteluilla on kerätty tietoa Kauhajoen elinkeinoelämän kehityshistoriasta ja yrittäjyydestä 1950-luvulta 2000-luvulle. Haastateltavat ovat kauhajokelaisia yrittäjiä, asiantuntijoita, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet tai yhä vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään ja sen kehitykseen. Haastateltavia oli yhteensä 56 henkilöä, joista yhtä haastateltiin kaksi kertaa.

Haastatteluissa on sovellettu kahta eri haastatteluteemarunkoa. Pääasiallisten yrittäjien haastatteluissa on painotettu eri teemoja kuin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden. Pääasiallisten yrittäjien haastattelun teemarungossa on kuusi eri teemaa. Teemat käsittelevät aikaa ennen ensimmäisen yrityksen perustamista, ensimmäisen yrityksen perustamisvaihetta, perustamisen jälkeisiä vaiheita, yritystoimintaan vaikuttaneita tärkeimpiä tekijöitä, itseä yrittäjänä ja Kauhajoen seutua yrittämisympäristönä. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden haastatteluissa teemoja oli kahdeksan. Ne keskittyivät Kauhajoen kehitykseen kuntana 1960-luvulta vuoteen 2013. Haastateltavilta kysyttiin muun muassa yritystoiminnan kehityksestä suuren laman aikana ja sen jälkeen.

Taustatietoina haastateltavista mainitaan nimi, ikä ja tietoa heidän pääasiallisesta toiminnastaan Kauhajoella. Taustatiedoissa on kerrottu esimerkiksi haastateltavien perustamat tai johtamat yritykset, virat, mahdolliset luottamustehtävät tai erikoisasiantuntemus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.