Näytä aineistokuvailu.

FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Asiasanat

alkoholi, alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, alkoholipolitiikka, alkoholiteollisuus, asenteet, juopumus, liikennejuopumus, mainonta, mielikuvamarkkinointi, päihteet

Sisällön kuvaus

Suomen sosiaali- ja terveys ry:n 2012 (SOSTE) teettämässä kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholin kulutukseen ja erilaisiin alkoholipoliittisiin toimenpiteisiin neljäntoista kysymyksen avulla.

Kysymykset käsittelivät muun muassa alkoholin nykyistä kulutustasoa ja yleisiä asenteita sen käyttöä kohtaan, viranomaisvalvontaa, rattijuopumuksen rajaa, alkoholiveroa, alkoholin mainontaa ja henkilökohtaisia kokemuksia humalaisen henkilön uhkailusta tai ahdistelusta. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä juomateollisuuden osallistumisesta alkoholipoliittiseen päätöksentekoon ja uusina teemoina keskioluen myynnin rajoittamisesta Alkoihin ja ravintoloiden aikaisemmasta sulkemisajasta päihdeongelmien torjumiseksi. Väitteisiin vastattiin vaihtoehdoin kyllä, ei ja en osaa sanoa.

Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, perheen päähenkilön ammatti, oma ammatti, työmarkkinatilanne, elämänvaihe, kotitalouden koko ja vuositulot, puoluekanta sekä maakunta.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.