Näytä aineistokuvailu.

FSD2810 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2012

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

asevelvollisuus, integraatio -- Eurooppa, liittoutumattomuus, liittoutuminen, maanpuolustus, määrärahat, puolustuspolitiikka, puolustusvoimat, sotilasliitot, tulevaisuus, turvallisuus, uhat, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Sisällön kuvaus

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä puolustusvoimien uudistamisesta. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä tulevaisuuden huolenaiheista ja turvallisuusuhkista sekä niihin varautumisesta, Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, erilaisten tekijöiden vaikutuksesta uskottavaan puolustukseen sekä Suomen toiminnan jatkamisesta Afganistanissa.

Aluksi tiedusteltiin mielipiteitä muun muassa Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta, aseellisesta puolustamisesta, sotilaallisesta liittoutumisesta ja asevelvollisuudesta. Tulevaisuuden huolenaiheisiin liittyen kysyttiin, missä määrin esimerkiksi Euroopan talouden näkymät, ilmaston lämpeneminen, Lähi-idän tilanne, kehitys Venäjällä tai tuloerot Suomessa aiheuttavat huolta tulevaisuudesta. Lisäksi tiedusteltiin, millainen vaikutus tekijöillä, kuten Suomen EU-jäsenyydellä, Suomen mahdollisella jäsenyydellä YK:n turvallisuusneuvostossa tai Suomen sotilaallisella liittoutumattomuudella on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen.

Tämän jälkeen kysyttiin muun muassa mielipiteitä puolustusvoimien sotilaallisista tehtävistä sekä uskottavaan puolustukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten ajanmukaiset asejärjestelmät, hyvät suhteet naapurivaltioihin, naisten vapaaehtoinen asepalvelus tai puolustusmäärärahojen taso. Turvallisuusuhkiin varautumiseen liittyen kysyttiin, miten hyvin Suomessa on vastaajien mielestä varauduttu esimerkiksi aseellisiin hyökkäyksiin, energian saatavuuteen, tartuntatauteihin ja epidemioihin, terrorismiin tai talouskriisiin.

Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, maakunta sekä talouden tuloluokka.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.