Display study description .

FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Isola, Anna-Maria (Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan laitos)

Keywords

arki, henkilöhistoria, kirjoituskilpailu, kokemukset, köyhyys, köyhät, maksuhäiriöt, palkkatyö, pienituloiset, pienituloisuus, selviytyminen, sosiaalihuolto, sosiaalinen nousu, sosiaalitoimi, syrjäytyminen, työllistyminen, työttömyys, velkaantuminen

Abstract

Aineisto koostuu 'Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä' -kirjoituskilpailuun vuonna 2006 osallistuneiden henkilöiden uusista, vuonna 2012 kirjoittamista kirjoituksista. Kirjoituskutsu lähetettiin valikoidusti vuoden 2006 kirjoituskilpailuun osallistuneille henkilöille. Tarkoituksena oli selvittää, mitä köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneille henkilöille kuului kuusi vuotta alkuperäisen kirjoituskilpailun jälkeen.

Teksteissä kirjoittajat kuvaavat elämäänsä, köyhyyteen liittyviä kokemuksiaan tai köyhyydestä selviämistään vuonna 2006 järjestetyn kirjoituskilpailun jälkeisenä aikana. Kirjoitusten tyylit ja pituudet vaihtelevat kirjoittajasta riippuen. Aineisto sisältää esimerkiksi päiväkirjamuotoisia muistiinpanoja, runoja, proosaa sekä raportteja omasta elämäntilanteesta. Aineisto sisältää myös kirjoittajien aineiston kerääjälle joissakin tapauksissa lähettämät saatetekstit.

Kirjoituskutsuun vastanneille henkilöille luvattiin pienimuotoisia palkintoja. Jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle lähetettiin 20 euron lahjakortin päivittäistavaraliikkeeseen. Lisäksi osallistujien kesken arvottiin kolme kylpylälomaa 1.10.2012. Kirjoituskutsun lisäksi kirjoittajille lähetettiin muistin virkistykseksi heidän vuoden 2006 kirjoitus. Kirjoittajille tarjottiin myös mahdollisuutta osallistua haastatteluun (haastattelulitteraatiot arkistoidaan mahdollisesti myöhemmin erillisenä aineistona).

Taustatietoina on ilmoitettu mm. sukupuoli, ikä, asuinmaakunta sekä koulutus tai ammatti. Kaikki kirjoittajat eivät kertoneet kaikkia taustatietojaan. Osa teksteistä on kirjoitettu nimimerkillä, osa omalla nimellä ja osa täysin nimettömänä.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.