FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011

The dataset is (A) openly available for all users without registration.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nyyti ry

Keywords

alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, elämänhallinta, elämänmuutokset, henkinen hyvinvointi, itsenäistyminen, nuoret, opiskelijaelämä, opiskelijajärjestöt, opiskelijat, opiskelu, sopeutuminen, tutorointi

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin uusien tiede- ja taidekorkeakouluopiskelijoiden tuntemuksia liittyen opintojen aloitukseen syksyllä 2011. Tarkastelun kohteena olivat kokemukset opiskelupaikasta, tutor- tai muusta opiskelijajärjestötoiminnasta, opiskelijoiden alkoholikulttuurista ja opiskelun aiheuttamista mahdollisesta paikkakunnan vaihtumisesta.

Aluksi opiskelijalta kysyttiin, miltä mahdollinen asuinkunnan muutos on tuntunut ja miten opiskelupaikka otti vastaan uuden opiskelijan. Sen jälkeen selvitettiin opiskelijan kokemuksia tutor- ja opiskelijajärjestöjen toiminnasta. Seuraavat kysymykset koskivat alkoholinkäyttöä. Opiskelijalta kysyttiin muun muassa sitä, miten paljon he arvioivat alkoholia käytettävän opiskelijaelämässä ja mitä mieltä he ovat alkoholittomista opiskelijatapahtumista. Lopussa kysyttiin Nyyti ry:n toimintaan liittyviä kysymyksiä, kuten mistä opiskelija on saanut Nyytiä koskevaa tietoa. Lisäksi kyselyn lopussa hänellä oli mahdollisuus vapaasti kertoa alkuvaiheistaan uudessa opiskelupaikassa.

Taustamuuttujina tutkimuksessa käytettiin sukupuolta, ikää, opiskelupaikkakuntaa ja opiskelualaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.