Display study description .

FSD2765 Lasten kuritusväkivalta: syksy 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto)

Keywords

kasvatus, kuritus, lapset, lastensuojelu, pahoinpitely, perheväkivalta, vanhemmat, väkivalta

Abstract

Aineisto on osa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin lokakuussa 2006 puhelinhaastatteluina osana Taloustutkimuksen Telebus-tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, mitä mieltä vastaajat ovat väitteestä, että lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Lisäksi kysyttiin, ovatko vastaajat käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa tukistamista, läimäytystä, piiskaa, sormille näpäytystä, nipistystä tai väkivallalla uhkailua.

Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, tuloluokka, talouden koko ja kotona olevien lasten iät.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.